vrijdag 28 december 2012

100 jaar antroposofie28.12.1912: Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Köln mit ca. 3000 Mitgliedern. Im Vorstand: Marie von Sivers, Michael Bauer, Carl Unger. Rudolf Steiner übernimmt keine Ämter, sondern wirkt als Berater und Vortragender. Trennung von der Theosophischen Gesellschaft.
Zu einer befriedigenden und gesunden Lebensgestaltung bedarf die Menschennatur der Erkenntnis und Pflege ihrer eigenen übersinnlichen Wesenheit und der übersinnlichen Wesenheit der aussermenschlichen Welt. …Wahre Geistesforschung und die aus ihr folgende Gesinnung soll der Gesellschaft ihren Charakter geben…:1. Es können in der Gesellschaft alle diejenigen Menschen brüderlich zusammenwirken, welche als Grundlage eines liebevollen Zusammenwirkens ein gemeinsames Geistiges in allen Menschenseelen betrachten, wie auch diese verschieden sein mögen in bezug auf Glauben, Nation, Stand, Geschlecht usw.2. Es soll die Erforschung des in allem Sinnlichen verborgenen Übersinnlichen gefördert und der Verbreitung echter Geisteswissenschaft gedient werden.3. Es soll die Erkenntnis des Wahrheitskernes in den verschiedenen Weltanschauungen der Völker und Zeiten gepflegt werden(Aus: Entwurf der Grundsätze einer Anthroposophischen Gesellschaft 1912)

100 jaar antroposofie
aan het feit dat het vandaag 100 jaar geleden is dat de antroposofie bestaat wordt in de mainstream antroposofische media bijzonder weinig aandacht besteed.
Hugo Verbrugh maakte er zich wel zorgen over Eeuwfeest Antroposofie – een merkwaardig non-event
Michel Gastkemper noemt het ook het: Eeuwfeest en refereert aan Verbrugh.
Er wordt weliswaar genoemd dat de antroposofie dan ontstaat omdat deze zich afscheid van de theosofie vanwege de Krishnamurti-affaire, maar de kern waarom het daarbij ging wordt nauwelijks aangeroerd.
Junko Althaus in haar blog maakt er duidelijk wel opmerkzaam op:

Die Geburt der Anthroposophischen Gesellschaft vor 100 Jahren durch die Erkenntnis über die Wiederkunft Christi im Ätherischen


Junko Althaus is door auteur gerefereerd in dit artikel over de Maya's, waar ze uitspraken doet over de jaren 1930-1945 die zeer nauw aansluiten bij wat Jesaiah Ben Aharon daarover ook heeft meedegedeeld.. Het gaat over de wederkomst van Christus in de etherische wereld. De voorspellende mededelingen van Rudolf Steiner over dit komende feit, waren nu juist in 1912 datgene wat het breekpunt met de theosofen veroorzaakte, de theosofen onder inspiratie van Leadbeater kwamen immers met de voorstelling van een nieuwe incarnatie in het vlees van de persoon Krishnamurti als zijnde de Christus en ook de Maitreya Boeddha.

Het is merkwaardig hoe weinig dit momenteel de aandacht krijgt. Toen Steiner 1861-1911-- 150 jaar geleden geboren was, was dat reden voor extra aandacht. De reden voor deze breuk met de theosofen, die een wereldleraar wilden installeren blijkt echter niet erg in het bewustzijn te leven. Gelukkig heeft Krishnamurti in 1929 (in deze link zijn toespraak gedurende de ontbinding van de ster van het Oosten) zich kunnen bevrijden van al degenen die zijn levensloop en die van alle volgelingen wilden uitstippelen.
Auteur heeft diverse artikelen aan dit thema gewijd. Niet alleen Steiner, maar ook Deunov en Daskalos hadden respectievelijk met deze affaire te maken.
dat-is-het-grootste-geheim-van-ons-tijdperk
daskalos-magier-van-strovolos-
beinsa-douno-peter-deunov-bodhisattva?
mayas-en-het-jaartal-2012-21-december
de-mayas-en-het-nieuwe-tijdperk-2


terug naar inhoudsopgave

1 opmerking:

John Wervenbos zei

Interessant blogartikel van Junko Althaus inderdaad. Begrijp ik nu goed dat ze besloten heeft om haar lidmaatschap van de Antroposofische Vereniging op te zeggen?