zaterdag 21 maart 2015

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIEKunstmatige intelligentie

De zelfrijdende auto komt eraan.

(Auto van automobiel, auto betekend zelf en mobiel is bewegen, zelfbeweger dus.)
Deze titel stond onlangs in de Kampioen, het ledenblad van de ANWB. (1

Een stukje tekst hieruit geciteerd.

Fileprobleem Een ambitie waar minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wel oren naar heeft. De bewindsvrouw stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer waarin ze pleit voor grootschalig testen met zelfrijdende auto’s. Ze wil dat Nederland voorop gaat lopen in technische innovaties. De eerste aanzet werd vorig jaar al gegeven, toen in november het Toyota-drietal van TNO zelfstandig over de A10 mocht rijden. Een primeur. De Toyota’s slaagden hierin dankzij een systeem dat Cooperative Autonomous Cruise Control wordt genoemd. De voertuigen zijn uitgerust met speciale sensoren en supersnelle wifi waardoor ze razendsnel op elkaar kunnen reageren. En daar ligt de oplossing voor het fileprobleem. Door hun korte reactietijd kunnen de auto’s veel dichter op elkaar rijden – de onderlinge afstand bedraagt maar 0,3 seconden – waardoor er meer ruimte op de weg ontstaat. En omdat de wagens beter op hun voorligger anticiperen, rijden ze minder abrupt, een rijeigenschap die normaal voor files zorgt. Dat maakt ze trouwens ook veel zuiniger en schoner. En Leo Kusters ziet nog een voordeel: “Een zelfrijdende auto voelt de nasleep van een drukke werkdag niet. Hij is altijd scherp en dat maakt hem minder gevoelig voor aanrijdingen.” En dat is weer gunstig voor de verkeersveiligheid. De volgende stap: auto’s laten ‘praten’ met hun omgeving. Door signalen die smartphones uitzenden, kan de auto voetgangers en fietsers al lokaliseren voordat normale bestuurders ze kunnen waarnemen. En als de wagens worden gekoppeld aan de infrastructuur, bijvoorbeeld door ze te verbinden met stoplichten, zal de doorstroming in de stad enorm verbeteren. Kan hij dan ook nog verkeersborden lezen, dan is de ideale verkeersdeelnemer geboren.

Intermezzo.
In een eerder artikel heeft auteur een inleiding geschreven over transhumanisme.(2 Het is de bedoeling dat er ook nog veel dieper op deze stroming(en) zal worden ingegaan in toekomstige artikelen. (7
Maar dit artikel is een intermezzo om te laten zien, wat er allemaal nu al op ons afkomt. Later dan over wat de toekomst nog meer voor ons in petto kan hebben als de ontwikkelingen doorgaan zoals deze in werking zijn gezet. En deze ontwikkelingen lijken steeds meer te accelereren. (3 (14


Mechanisering, vertrouwen in techniek.

In bovenstaand stukje citaat is dus te zien, dat onze minister Schultz van Hagen graag wil dat Nederland voorloper wordt met een techniek die het mogelijk moet maken om het verkeer totaal te mechaniseren en te computeriseren. Kennelijk is er een groot vertrouwen in de techniek, die ons al die voorgespiegelde zegeningen moet gaan brengen. In Amerika is Google (4 al verder gevorderd in het scheppen van dergelijke verkeersmiddelen. De gedachte erachter is, vliegtuigen kunnen al op de automatische piloot vliegen, havenbedrijven met containers handelen de verlading van schepen al helemaal gecomputeriseerd af. Magazijnen van grote warenhuizen werken al zo. En zo zijn er talloze andere dingen in de maatschappij die al op een dergelijke manier functioneren.

Implicaties.

Voordat ingegaan wordt op het wereldbeeld van mensen dat ten grondslag ligt aan de doelstelling om deze verregaande computerisering en mechanisering van de maatschappij te promoten eerst maar eens ingaan op het eerder aangehaalde stukje citaat uit het ANWB tijdschrift. (1

De minister van Infrastructuur denk dus al veel verder dan alleen het autoverkeer.
De hele infrastructuur moet aangepast worden. Stoplichten, verkeersborden en andere zaken dienen allemaal opgenomen te worden in een groot web, een informatienetwerk. Daarbij wordt o.a. gedacht aan Wifi. Maar daarnaast fietsers en voetgangers, spelende kinderen, deze dienen allemaal een smartphone bij zich te hebben, want anders kan de zelfrijdende auto deze niet herkennen. Dus ook gsm moet aan dat netwerk gekoppeld worden, net zoals elke andere vervoermiddel opdat deze door anderen herkend kan worden in de file of in wegsituaties. Georg Orwell, zou zich zeer geïnspireerd gevoeld hebben bij het schrijven van zijn boek 1984, als hij dit allemaal ook voorzien had. (5

De mechanische techniek wordt dus ingesponnen in een heel elektronisch netwerk. Dat netwerk is er natuurlijk al (www, het world wide web),maar zal alleen nog maar verder uitgesponnen worden. Een voorbeeldje is dat men bijv. ook ijskasten daarop aansluit, die automatisch contact zouden moeten opnemen met supermarkten indien er gebrek aan een bepaald product zou ontstaan. Ook alle producten moeten dan gecodeerd in het systeem opgenomen worden. Zo ook de energiemeters in de meterkasten van de huizen.

De auto zoals we hem nu kennen maar die ook al steeds meer ingesponnen wordt in het netwerk (autonavigatie, automatisch parkeren e.
d.) moet dan nog meer uitgebreid worden met een centrale computer die in het hoofd netwerk zit (en daar worden de beslissingen genomen) en allerlei sensors, die de positie van de auto t.o.v. de omgeving moeten detecteren. Ik noem er enkele: bewegingsrichting, snelheid, toestand van de weg, andere weggebruikers, dag-nachtdetectie, verkeersregels, verkeersborden. Kortom alles wat u als mens nodig heeft om veilig te kunnen rijden, maar dan nog veel beter!
En dan met de ervaring van mensen die eens een computercrash hebben meegemaakt (wie niet?) en alle data kwijt waren en nog veel meer ellende, natuurlijk ook allerlei veiligheidssystemen. Want wie zou de grootste kettingbotsing ooit in de geschiedenis voor zijn rekening willen nemen in geval van calamiteiten zoals stroomuitval of hackers of zelfs terroristische aanslagen op datacentra?

Nu het volgende geval. De zelfrijdende, zelfdenkende auto rijdt uw kind of kleinkind dood.
Het ANWB artikel noemt dit wel even, maar er wordt snel over heen gegaan, immers de oplossingen zullen mettertijd wel komen denkt men gemakshalve.

Wie of wat is aansprakelijk?

De niet zelf sturende autobezitter? Hij zit achterin zijn krantje te lezen of meer waarschijnlijker zijn e-reader.
De fabrikant van de auto?
De computerfabrikant?
De fabrikanten van de sensors?
De wasstraat die de sensors niet goed schoongemaakt heeft waardoor er fouten konden optreden?
De fabrikant van de computer software? De bedenkers van kunstmatige intelligentie?
De beheerder van het netwerk?
De schepper en beheerder van de infrastructuur? Foutje, even Apeldoorn bellen, dat hadden we niet voorzien?
Het kind, het had vergeten zijn smartphone mee te nemen, toen het op straat ging spelen en werd derhalve niet tijdig herkend? Was de wet er nog niet dat chips verplicht geïmplanteerd moesten worden om dergelijke gevallen te voorkomen? dan zijn de ouders zelf schuldig dat ze dat chippen bij hun kind niet hebben laten doen? Of regering schuldig door falende wetgeving?
Nu, zo zijn er nog legio meer dingen aan te voeren al of niet van juridische snit.

Mensbeeld en maatschappijbeeld.

Uitgaande van het doodgereden kind, maar dan is het namelijk al veel te ver, want ze experimenteren er nu al mee, dan is de hele infrastructuur daar al op ingericht en zal men proberen dit steeds meer te vervolmaken opdat zulke calamiteiten zich niet meer kunnen voordoen.

Voor die tijd moet men zich afvragen welk mens en maatschappijbeeld ligt er ten grondslag aan dit computeriserende (to compute = tellen) en mechanistische denken? Hoe kunnen weldenkende mensen beslissingen over leven en dood overdragen aan machines, al of niet van zogenaamde AI (artificial intelligence of kunstmatige intelligentie) voorzien , aan bewapende satellieten en drones in het hemelruim of aan de zelfrijdende auto? (14
Om hun ideale maatschappij te bereiken is het kennelijk gewoon noodzakelijk dat die hele infrastructuur aangelegd wordt. Wat zit daarachter? (6

Zoals eerder aangehaald (2 is er tegenwoordig een stroming die zich sterk profileert, het transhumanisme. Ook wel posthumanisme genoemd. Men heeft de idee dat er in een niet al te verre toekomst een nieuwe mensensoort ontstaat trans of post = voorbij, humanisme =mensheid. Deze mens zal dan genetisch gemanipuleerd en door techniek zo aangepast zijn dat dit een soort supermensen zullen zijn. Althans dat geloven de transhumanisten die zich ook steeds meer manifesteren als een nieuw soort geloof. Het zijn pure materialisten,maar hun ideeën naderen het religieuze vanuit een andere hoek opnieuw.
De mens die daarin niet mee wenst te gaan wordt als een soort subspecie afgedaan. (2

Hun profeet kun je gevoeglijk wel Ray Kurzweil noemen. Een man, multimiljonair en uitvinder van vele innovaties. Zo is bijv. zijn streven om de blinden te laten zien en de lammen te laten lopen door technische kunststukjes. Van hem stammen ideeën als zou de geest van de mens na zijn dood geüpload kunnen worden in een computer om daarmee onsterfelijkheid te bereiken. Hij zelf hoopt door nu heel veel vitaminepillen te slikken zolang te overleven tot de singulariteit daar is.
Er is een film op youtube van deze man, die een goede indicatie geeft wat men onder transhumanisten tegenwoordig kan horen. (8
N.a.v. dit zelfportret is er ook een Hollywood film gemaakt, die de ideeën projecteert in een nabije toekomst.(9 Een aantal jaren geleden hoorde dit nog bij de pure science fiction. Maar de hedendaagse transhumanistische wetenschap is heel hard bezig om dit praktisch te gaan verwezenlijken.
In het zelfportret, de documentaire waar Kurzweil zijn visie verwoord ook te zien hoe hij hoopt zijn overleden vader weer virtueel in het leven terug te halen, door een computer te vullen met alle data die er over zijn vader bekend is. Je zou zeggen hij heeft een vadercomplex, maar toont ook aan dat hij een persoon, een individualiteit slechts ziet als een opeenstapeling van heel veel data. Deze kan gereconstrueerd worden (in de toekomst). Deze man die sinds kort bij Google (10 werkt en daar een wereldbrein wil ontwikkelen (een soort ahrimanische akasha-kroniek) heeft de term singulariteit tot een hype status voor de transhumanisten gemaakt. Daarop hoopt men nu met een soort religieuze ijver.
Dat deze singulariteit zich al zal kunnen voltrekken in de jaren 2033-2045 daarvan getuigd zijn boek: de singulariteit is nabij. (9 (7 (2
In de documentaire wordt de vraag aan hem gesteld: “”does God exist?”” En hij antwoord dan “”not yet.”” (bestaat God?, nog niet.)

Dit is nu ook waarom transhumanisme een nieuw geloof aan het worden is.(15 Als atheïsten steekt men de draak met religies, maar ondertussen zijn ze bezig met een toekomstige nieuwe God te scheppen, die dan miljarden malen intelligenter zou zijn dan de mens, verbonden aan het world wide web, alles controlerend en hopelijk (volgens sommige transhumanisten) niet de inferieure mensheid uitroeiend. Deze God van deze wereld kan blinden laten zien, lammen laten lopen en andere wonderen via nanotechnologie volbrengen. Een echte verlosser en brenger van het (verloren) aardse paradijs.

Dis is waar komende artikelen o.a. over zullen gaan. Als je alle uitspraken van Steiner over de komende incarnatie van Ahriman serieus wilt nemen, dan kom je tot de conclusie, dat de transhumanisten die ernaar streven hun aardse superintelligente God te creëren m.b.v. technologie, dat deze God hun zelf inspireert om de infrastructuur voor zijn eigen komst te scheppen. In Hollywood heeft men al diverse scenario's uitgewerkt hoe dit zich zou kunnen voltrekken als de tijd daarvoor rijp gemaakt is. (13 (9

Al eerder gezegd vroeger zou dit reinste science fiction geweest zijn, maar ze werken naar dit scenario toe. Googelen op trans-posthumanisme kan u ervan overtuigen hoe ver men al is in het denken over deze nieuwe wereldorde.

Al eerder (2 is Steiner die deze ontwikkeling voorzag geciteerd, maar ik eindig dit artikel er nogmaals mee. In volgende artikelen dan meer hierover.

Het samensmeden van het mensenwezen met het machinale wezen, dat zal voor de rest van de aardeontwikkeling een groot, aanzienlijk probleem zijn. Ik heb er weloverwogen vaker op opmerkzaam gemaakt, ook in openbare voordrachten, dat het bewustzijn van de mensen samenhangt met afbrekende krachten. Tweemaal heb ik het in openbare voordrachten in Basel gezegd: In ons zenuwstelsel  (hinein ersterben wir) maken we een sterfproces door..-Deze krachten, deze wegstervende (ersterbende) krachten, ze zullen steeds krachtiger en krachtiger worden. En er zal de verbinding gelegd worden tussen de in mensen wegstervende (ersterbende) krachten die verwant zijn aan elektrische, magnetische krachten en de uiterlijke machinekrachten. De mens zal in zekere zin zijn bedoelingen, zijn gedachten in de machinekrachten kunnen invoeren. Nog onontdekte krachten in de mensennatuur zullen worden ontdekt, zulke krachten, welke op de uiterlijke elektrische en magnetische krachten inwerken. Dat is het ene probleem: het samenbrengen van de mens met het mechanische, dat steeds meer en meer om zich heen moet grijpen in de toekomst. (12
Op het moment dat men achter alle geheimen van de u de laatste keer genoemde dubbelganger komt, komt men juist in de positie – ik spreek over niets irreëels - , hersenen op die waarde te brengen, die ze hebben louter als massa als ze op de weegschaal gelegd worden , omdat men in staat is, als ze belevendigd zullen worden, ze alleen door de dubbelganger te laten belevendigen. (12


Afbeelding 1: uit film Terminator science fiction of toekomstscenario?

Steiner kaart hier dan ontwikkelingen aan op het zwarte occulte gebied, die inspiraties zijn uit de ahrimaanse toverschool, welke ten volle zullen werken met de krachten van de zogenaamde ondernatuur.(16 (7b

naast de wifi-straling die er overal al is, nog eens extra radar straling:
Verwijzingen:

1.http://www.anwb.nl/kampioen/auto-en-verkeer/auto/de-zelfrijdende-auto-komt-eraan, ANWB oorspronkelijk Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
3.https://www.youtube.com/watch?v=D5ShvYrYnxo transhumanism knocking on your door
10. http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Inc. Naam afgeleid van googol. Ray Kurzweil is bij google aangenomen en werkt er nu aan een wereldbrein http://en.m.wikipedia.org/wiki/Google_Brain, heel bijzonder dat google in zijn beginjaren schermde met de slogan no evil http://en.m.wikipedia.org/wiki/Don't_be_evil
11. transhuman new world order
12. GA 178, 25-11-1917
14. http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3828375/2015/01/12/Experts-waarschuwen-voor- gevaren-kunstmatige-intelligentie.dhtml en http://www.volkskrant.nl/wetenschap/stephen-hawking- kondigt-opnieuw-machine-opstand-aan~a3803320/
15. http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/mens-wordt-god/ en http://christian-transhumanism.blogspot.nl/, zowel bij de Mormonen als bij mensen die zeggen vanuit christelijke hoek te komen is er een tedens om een soort alliantie met het transhumanisme te gaan vormen.
16, ondernatuur, http://www.denieuweboekerij.nl/boeken/volwassenen/religie- spiritualiteit/antroposofie/duits/freies-geistesleben/rudolf-steiner/der-mensch-zwischen-uber-und- unternatur

Kees Kromme

op onderstaande website staan reeds eerder verschenen artikelen van auteur uit Apokalyps Nu!:

9 opmerkingen:

cheese curve zeinederland-heeft-de-wereldprimeur-met-de-zelfrijdende-taxi

cheese curve zeide-amerikaanse-overheid-wil-alle-verkeersdeelnemers-met-elkaar-laten-communiceren

cheese curve zeizelfrijdende-auto

cheese curve zei

kanttekeningen bij autonoom rijdende auto's


Tesla 1


Tesla 2


Tesla 3

cheese curve zei

plaatje toegevoegd, naast de al aanwezige wifi-straling, nu ook radarstraling

cheese curve zei

een andere ontwikkeling, de elektrische auto, oplossing van het brandstofvervuilingsvraagstuk?


autowende

zie ook blog:

fastned

cheese curve zeicar crash google

cheese curve zei

http://www.theverge.com/2016/2/29/11134344/google-self-driving-car-crash-report

bron

cheese curve zei

https://tweakers.net/nieuws/143467/zelfrijdende-autos-moeten-eerst-rijbewijs-halen-voordat-ze-de-weg-op-mogen.html?nb=2018-09-18&u=0800