dinsdag 20 november 2012

De Maya’s en het jaartal 2012, (21 december). Deel 1


 De Maya’s en het jaartal 2012, (21 december). Deel 1

here for English version.

Het aantal boeken dat als thema heeft: de Maya’s en het jaartal 2012, loopt inmiddels in de duizenden. (01) Maar als je op internet een zoekmachine loslaat op dit gegeven kun je daar nog eens een veelvoud aan informatie aan toevoegen. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat Hollywood ook mee ging in deze stroom. Een aantal films en documentaires zijn inmiddels in omloop (02) en de tijd is nog maar kort voordat het langverwachte en bijzondere tijdstip van 21-12-2012 aanbreekt. (13)Naar blijkt hebben grote groepen mensen daarbij de meest verschillende verwachtingen. Verwachtingen die uiteen blijken te lopen vanaf doemscenario’s die het einde van de aarde voorspellen tot utopieën over een plotseling intredende collectieve bewustzijnsverruiming, waarna een nieuw licht tijdperk van vrede en harmonie aanbreekt!
En tussen deze uitersten in nog allerlei andere varianten met zowel apocalyptische als paradijselijke vooruitzichten.
Je kunt je afvragen waar al deze verwachtingen nu op gebaseerd zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze gevoed worden. Is het een hype of zit er realiteit achter? Het is te simpel om het zoals in sommige sceptische kringen gebruikelijk is, allemaal als verzinsels af te doen. Het zou ook te gemakkelijk zijn om alles wat er zo rondzweeft aan informatie zomaar voor zoete koek aan te nemen. Daarvoor zijn de bronnen te divers en te massaal aanwezig. In de internet wereld wordt er ook heel veel informatie klakkeloos overgenomen, zodat de echte eerste bronnen moeilijk zijn te traceren.
Het is dus zaak het kaf van het koren te scheiden. Dit is geen eenvoudige opgave gezien de overweldigende hoeveelheid informatie die er over te vinden is.
Er kan naar verschillende bronnen gekeken worden, die iets over het thema te vertellen hebben. Allereerst naar de Maya’s zelf, met hun kalender. Dan naar de zeer divers zijnde stroming die New Age genoemd wordt, die allerlei dingen toevoegt aan datgene wat de Maya’s zelf verkondigden. Dan naar de wetenschap, die zich uitspreekt over natuurkundige fenomenen zoals precessie, uitlijning van de aarde en zon t.o.v. de Melkweg, over magnetische en geografische polen van de aarde, zonnevlammen, kometen en planeten etc. En dan zijn er nog de profetische en apocalyptische voorspellingen van oude en nieuwe helderzienden en profeten, zoals deze o.a.  in diverse (heilige) boeken zijn te vinden. (03)
De insteek van de auteur zal een poging zijn om met inzichten, zoals deze vanuit de antroposofie (geesteswetenschap) ontwikkeld kunnen worden naar het fenomeen te kijken.1e foto de kalenderschijf, van de Azteken, Deze steen werd in 1790 op 17 december opgegraven in Mexico-stad. De schijf heeft een gewicht van 24 ton en een doorsnede van 3.6 meter. Abusievelijk wordt deze ook wel de mayasteen genoemd.
2e foto de mayakalendersteen die van de Azteken afgeleid is.

Wat zeggen de Maya’s zelf?

We laten enkele Maya’s (want we mogen aannemen dat deze het dichtst bij de bron zitten) aan het woord: Jose Huchim, Leonze Barreno,  Don Aleandro Cyrillo Perez en Carlos Barrios. (04) Deze namen doemen het meest op in de literatuur die er op dit gebied is en lijken het meest betrouwbaar w.b. authenticiteit. Het kan vooral opvallen, dat de meesten zich afzetten tegen de doemscenario’s die veelal in het (blanke) westen ontwikkeld zijn n.a.v. hun profetieën.

Jose Huchim (06)– een Mexicaanse archeoloog en Maya – is niet te spreken over de manier waarop de westerse wereld de voorspellingen van de Maya’s de wereld in heeft geholpen. Met name de Amerikaanse kaskraker 2012 (02) is hem een doorn in het oog. In de film wordt verwezen naar de kalender die de Maya’s in een steen graveerden. De kalender stopt op 21 december 2012 en dat zou niet voor niets zijn. Volgens de westerse interpretatie zou dan namelijk de wereld vergaan. Huchim kan er niet om lachen. “In de gedachten van de Maya’s is het slechts een cyclische periode die tot een einde komt,” legt hij uit. “De Maya’s zagen het nooit als een catastrofale datum. Het is zorgwekkend dat zij (de westerlingen, red.) een andere betekenis aan de visie van ons, Maya’s geven.”

Huchim gaat met enkele collega’s het gesprek aan met de Maya-priesters. O.a. de angst, dat de westerse interpretatie door sektes wordt aangegrepen om hun macht en ledenaantal te doen uitbreiden, komt dan aan bod. “Er zijn recente voorbeelden waarbij sektes zoiets gebruiken om aan te zetten tot collectieve zelfmoorden,” vertelt onderzoeker Guillermo Bernal van het Centrum voor Mayastudies aan de Mexicaanse universiteit. De experts hopen dat de religieuze leiders van de Maya’s kunnen helpen om de ware betekenis van de kalender aan anderen uit te leggen. De onderzoekers benadrukken dat de westerse interpretatie van de kalender heel ver van het gedachtegoed van de Maya’s afstaat. “Helaas verspreidt de technologie deze ideeën sneller dan het echte gedachtegoed van de Maya’s.”

In Mexico wonen nog zo’n anderhalf miljoen Maya’s. In Guatemala vormen afstammelingen van de Maya’s zo’n veertig procent van de bevolking. Geen enkele westerse interpretatie doet recht aan wat hun voorouders ooit bedoelden. De Maya’s creëerden de kalender om belangrijke gebeurtenissen en data in hun verleden en toekomst te kunnen markeren. De kalender bestaat uit dertien cycli van 144.000 dagen. De laatste dag is 21 december 2012. “Wat de Maya’s voor die datum echt voorspelden, was dat er een god (05) op aarde zou komen, maar ze vermeldden niet dat de aarde zou vergaan.”Dit aldus Jose Huchim. (06)

Leonze Barreno (07), Maya-kenner bij uitstek en opgeleid om de Maya-kalenders te lezen en te interpreteren, gelooft niet dat het einde van de wereld nabij is. Integendeel, we hebben op 21 december juist iets te vieren.De datum markeert volgens hem niets anders dan een cyclus van 5125 jaar, het einde van de Maya-kalender, waarmee tegelijkertijd een nieuwe periode wordt ingeluid. De kalender heeft geleid tot de desastreuze voorspellingen dat de wereld aan het einde van dit jaar vergaat. Duizenden boeken zijn er over dit onderwerp verschenen en internet stroomt over van blogs, waarin het hysterische doemdenken hoogtij viert. Ook de filmindustrie wierp zich op het einde der tijden en verdiende er goud aan. Niets nieuws Barreno, geboren in Guatemala, werd door de Maya-oudsten onderwezen in het lezen van de kalender en kwalificeert de voorspellingen als onzin. In een interview met CBC zegt de expert, die in Canada is verbonden aan de Universiteit van Regina, dat er eigenlijk niets nieuws onder de zon is. 'Volgens de Maya's is dit al de vijfde keer dat het gebeurt.' In plaats van te doemdenken stelt hij nuchter voor de winterzonnewende op 21 december te vieren.Aldus Leonze Barreno. (07)

 Don Aleandro Cyrillo Perez (08)wordt gezien als een belangrijke representant van de Maya-sjamanen, hij wordt ook wel Wandering Wolf genoemd. Deze Maya sjamaan is o.a. te zien is in de film Year Zero van Wiek Lenssen (+bijbehorend boek) waar hij Zwervende Wolf genoemd wordt. (02)
Over deze man is heel veel informatie beschikbaar, welke nagelezen kan worden via de links genoemd in noot (08). De auteur zal zich beperken tot enkele kenmerkende uitspraken van hem. Ook Aleandro distantieert zich van de uitleg van de Maya profetieën zoals deze in het westen worden verspreid.

Dit is wat Don Alejandro verteld heeft over de Maya profetie van 2012: Eerst en vooral is er een tijdsvenster rond deze datum, 21 december 2012. De Maya’s noemen dit het einde der tijd. Het omvat 7 tot 8 jaar. Dit tijdvenster begon op 24 oktober 2007. Maar de precieze einddatum is me (de interviewer) niet medegedeeld. Wat zeker is, is dat we nu allen in dit tijdvenster leven, wat het einde der tijd wordt genoemd. Don Alejandro zei ook, dat de waarschijnlijkheid dat de Maya profetie zou beginnen op die datum, 21 december 2012, wat de meeste mensen in de wereld geloven, uiterst onwaarschijnlijk zal zijn. Hij zei dat het gewoon ergens in dit venster zal plaatsvinden, (het einde van de tijd) wat betekent, elk moment! En dit tot uiterlijk 2015. Dat is iets wat geen enkele van de voorspellingen vanuit de moderne wereld zegt. Om de situatie nog beter te schetsen, moeten we begrijpen wat die datum eigenlijk is. Daarvoor moeten we spreken over de precessie van de equinoxen. De Maya’s gebruiken een cyclus van 5.200 jaar. Wanneer je dit getal vermenigvuldigt met 5 verkrijg je 26.000 jaar. En dit is bij benadering de tijdsduur van de precessie van de equinoxen. De cyclus die de Maya’s gebruiken is zelfs wat korter. (09)Toen Don Alejandro in Sedona was in juli 2007 sprak hij over één aspect van de Maya profetie. Er zijn er veel meer, maar hij zei - en dit is echte Maya profetie- dat er een fysieke poolverschuiving van de aardas zou plaatsvinden ergens binnen dit tijdsvenster. Dat is niets nieuws. Daar Edgar Cayce (10) lang geleden dezelfde voorspelling deed, ergens in de dertiger jaren. Misschien moet ik enkel zeggen dat ze het daarmee eens zijn.(Noot van de auteur: Edgar Cayce sprak over de verplaatsing van de magnetische polen en Alejandro over een fysieke verplaatsing, daarnaast spreken anderen ook over een bewustzijns shift). (10)

Don Alejandro spreekt ook over 30 uur duisternis die zich zal voordoen wanneer de poolverschuiving aanbreekt. Ik ben me bewust dat er een aantal mensen zijn die over 3 dagen van duisternis spreken. De Maya’s zeggen, neen, het is geen 3 dagen, het zijn 30 uren. Hij zegt dat alles zwart zal worden en men kan zelfs de sterren ’s nachts niet meer zien. Met andere woorden, wij worden blind. Hij zegt dat het gedurende deze periode is dat zoveel mensen zullen sterven van angst die in hun ervaring treedt. Maar hij zegt ook, dat als iemand zich geen zorgen maakt en gewoon stil blijft en zich ontspant, zal alles terugkomen, je gezichtsvermogen komt terug, alles wordt weer normaal en het neemt slechts 30 uur in beslag. Dit is ook iets wat de Maya’s willen dat je begrijpt. Ga gedurende die verandering niet in de angst. Het is niets om bang voor te zijn. In een andere toespraak is hij nog wat concreter en voorziet de aanvang van deze duisternis op 31 maart 2013 en heeft het dan over een duisternis van 60-70 uur. ( red. dat is 2 x zo lang als de voorspelling van 30 uur en komt daarmee dichter in de buurt van 3 dagen) We worden dan bezocht door grote catastrofes, zoals aardbevingen, vulkanenuitbarstingen, overstromingen, hurricanes en tornado’s. Ook zullen er twee kometen aan de hemel verschijnen: een grote en een rode.Aldus Don Aleandro Cyrillo Perez. (08)

Onlangs is dit plaatje op zijn facebooksite toegevoegd. Dat relativeert de eerdere voorspellingen die zo gedaan zijn alsof ze zeker in vervulling zullen gaan.

Carlos Barrios
Een vertaling van een verslag van een lezing.(12)

Carlos Barrios werd in een Spaanse familie geboren op El Altiplano, de hooglanden van Guatamala. Zijn thuis was in Huehuetenango, ook de woonplaats van de stam Mam van de Maya. Met andere Maya’s en andere inheemse traditiebewaarders, dragen de Mam een deel van de oude manieren op Schildpad Eiland (= Noord Amerika). Het zijn bewaarders van de tijd, autoriteiten van merkwaardige kalenders die antiek, knap en toepasselijk zijn. Mr. Barrios is een geschiedkundige, een antropoloog en onderzoeker. Nadat hij 25 jaren lang met traditionele ouderen heeft gestudeerd, sinds hij 19 was, werd ook hij een Maya Ajq’ij – een ceremoniële priester en spirituele gids, de Adelaar Clan. Jaren geleden, begon hij samen met zijn broeder Gerardo een onderzoek naar de verschillende Maya kalenders. Hij bestudeerde ze met veel leraren. Hij zegt dat zijn broeder Gerardo bijna 600 traditionele Mayan ouderen interviewde om hun visie van kennis naar buiten te brengen.“Antropologen van over de hele wereld bezoeken de tempelplaatsen,” zegt Barrios “en lezen de inscripties en verzinnen verhalen over de Maya maar ze lezen de tekenen niet correct. Het is hun verbeelding maar. Andere mensen schrijven over profetieën van de Maya. Ze zeggen dat de wereld in december 2012 zal eindigen.De Maya ouderen zijn hier boos over. De wereld zal niet ophouden Hij zal getransformeerd worden. De inheemsen hebben kalenders en weten hoe ze die accuraat moeten interpreteren, anderen niet. Het bevatten van tijd, seizoenen, en cycli van de Maya Kalenders heeft bewezen heel groot en ingewikkeld te zijn. De Maya begrijpen 17 verschillende kalenders, sommigen daarvan hebben een tijdsspanne van meer dan tien miljoen jaren accuraat in kaart gebracht. De kalender die sedert 1987 steeds de mondiale belangstelling heeft getrokken heet de Tzolk’in of Cholq’ij. Die is eeuwen geleden beraamd en is gebaseerd op de cyclus van de Plejaden, deze wordt nog steeds als heilig gezien. Door de inheemse kalenders hebben de indiaanse mensen belangrijke keerpunten in de geschiedenis in het oog gehouden. Bijvoorbeeld hebben de dagbewaarders die de kalenders bestudeerden een belangrijke dag in het jaar One Reed, Ce Acatal, geïdentificeerd, zo werd dit genoemd door de Mexicanen. Dat was de dag waarop een belangrijke voorvader voorspeld was terug te keren: – “Komend als een vlinder”. In de westerse kalender stemt One Reed (Een Riet) overeen met paaszondag 21 april, 1519, de dag waarop Hernando Cortez en zijn vloot van 11 Spaanse galjoenen uit het Oosten kwam wat nu Vera Cruz heet, Mexico. Toen de Spaanse schepen naar de kust kwamen, wachtten de indianen hen op en keken er naar hoe dit zou gaan. De opbollende zeilen van de schepen deden de verkenners denken aan vlinders die over de oceaan oppervlakte scheerden. Een nieuwe eeuw ontstond, een era die ze verwacht hadden door hun kalenders. De Maya noemden de nieuwe era de Negen Bolomtikus, of negen Hellen van 52 jaren ieder. Terwijl de negen cycli zich ontvouwden werden land en vrijheid van de indiaanse bevolking afgenomen. Ziekten en respectloosheid heersten. Wat begon door de aankomst van Cortez bleef doorgaan tot aan 16 augustus 1987, een datum die veel mensen zich herinneren als de Harmonische Convergentie. (Harmonische Samenstand).Miljoenen mensen deden hun voordeel met die datum om ceremonies te doen op heilige plaatsen – ze baden voor een gemakkelijke overgang naar een nieuwe era, de Wereld van de Vijfde Zon. Van augustus 1987 tot aan nu hebben we in een tijd gezeten waarin de rechter arm van de materialistische wereld aan het verdwijnen is, langzaam maar onverbiddelijk. We staan aan de rand van de era waar vrede begint, waar mensen in harmonie leven met Moeder Aarde. We zijn niet langer in de Wereld van de Vierde Zon, maar we zitten nog niet in de Wereld van de Vijfde Zon. Dit is de overgangstijd, de tijd ‘er tussenin’. (36) Als we door de overgang gaan zullen er gelijktijdig talrijke kolossale, mondiale gebeurtenissen plaatsvinden zoals milieuvernietiging, sociale chaos, oorlog en voortdurende aardeveranderingen. Dit alles, zegt Mr. Barrios, werd voorzien via eenvoudige, spiralende mathematiek van de Maya kalenders en het zal veranderen. Alles zal veranderen. De Maya Dagbewaarders zien de 21e december 2012 als een hergeboorte, de start van de Wereld van de Vijfde Zon. Het zal het begin zijn van een nieuwe era die het resultaat is van en betekenis krijgt door de zonnemeridiaan die over de galactische equator gaat, en de aarde, die zichzelf verbindt met het centrum van de galaxy. Bij zonsopgang op 21 december 2012 zal de Zon voor de eerste keer in 26.000 jaren opkomen samen met de intersectie van de Melkweg en het niveau van de verduistering. Dit kosmische kruis wordt gezien als een belichaming van de Heilige Boom, de Tree of Life, de Levensboom, een boom die herdacht wordt in alle spirituele tradities van de wereld. (36) Sommige observatoren zeggen dat deze verbinding in 2012 met het hart van de galaxy een kanaal zal openen voor kosmische energie om door de aarde te stromen en haar reinigt en alles wat er op woont – en omhoog brengt naar een hoger niveau van vibratie. (14) Dit proces is reeds begonnen zegt Mr. Barrios. “Verandering is nu aan het versnellen en dit zal doorgaan zich te versnellen. Als de mensen van de aarde in een goede vorm kunnen blijven tot deze datum in 2012 zonder teveel te hebben verwoest van de aarde, zullen we opgaan naar een nieuw, hoger niveau. Maar om daar te komen moeten we enorm sterke krachten transformeren die de weg willen blokkeren.(15) (36)
 Een Plaatje van de Weg Die Voor Ons Ligt. 
De datum die gespecificeerd wordt in de kalender, de Winter Zonnewende in het jaar 2012, markeert niet het einde van de wereld. Veel mensen van buitenaf schrijven over de Maya kalender en maken die datum sensationeel, maar ze weten er niets van. Zij die weten zijn de inheemse ouderen die zijn toevertrouwd de traditie te bewaren. Van wat hij begrijpt van de Maya traditie en de kalenders gaf Mr. Barrios een plaatje van waar we zitten en wat er misschien op de weg ligt die voor ons uitgaat.“De mensheid zal verdergaan,” beweert hij, “maar anders. Materiële bouwsels zullen veranderen. Hierdoor zullen we de gelegenheid krijgen om meer mens te zijn. We leven in de meest belangrijke era van de Maya kalenders en profetieën. Alle profetieën van de wereld, alle tradities, lopen nu in een punt samen. (36) Er is geen tijd voor spelletjes. Het spiritueel ideaal voor deze era is actie. Veel machtige zielen zijn in deze era geïncarneerd, met veel kracht en macht. Dit is waar aan beide kanten – licht en duister. Hogere magie is aan het werk aan twee kanten.(36) Dingen zullen veranderen, maar het is aan de mensen hoe moeilijk of hoe makkelijk het voor veranderingen zal zijn om plaats te vinden. Nu is de economie een fictie. De eerste vijf jaren van overgang vanaf augustus 1987 was het begin van de vernietiging van de materiële wereld. Nu zijn we tien jaren nog verder gegaan dieper in de overgangsfase, en veel van de zogenaamde bronnen van financiële stabiliteit zijn in feite hol. De banken zijn zwak. Dit is een delicaat moment voor ze. Ze zouden over de hele wereld kunnen crashen als we hier geen aandacht aan schenken. Als de banken crashen (omvallen)… dan zullen we gedwongen worden om ons te verlaten op het land en op onze vaardigheden. Het geld systeem zal in chaos zitten en we moeten dan vertrouwen op onze directe relatie met de aarde voor ons voedsel en onderkomen.(36)De noord en zuid polen zijn aan het afbreken. Het niveau van het water in de oceanen gaat omhoog. Maar tegelijkertijd gaat land in de oceaan, specifiek dichtbij Cuba ook omhoog.” (10-11)
 Een Roep om Coalitie of Fusie.

Toen hij mensen ontmoette in Santa Fé, vertelde Mr. Barrios een verhaal over de recentste Maya Nieuw Jaar vieringen in Guatamala. Hij zei dat een gerespecteerde oudere, die het hele jaar alleen in een berggrot woont, naar Chichicastenango reisde om te spreken met de mensen van de ceremonie. De oudere gaf een eenvoudige, directe boodschap af. Hij riep menselijke wezens op om samen te komen om leven en licht te ondersteunen. Op dit moment gaat ieder mens en iedere groep zijn eigen weg. De oudere van de berg zei dat er hoop is als de mensen van het licht kunnen samenkomen en zich verenigen op een bepaalde manier.(36)Dit in aanmerking nemend, legde Mr. Barrios uit: “We leven in een wereld van polariteit – dag en nacht, man en vrouw, positief en negatief. Licht en duisternis hebben elkaar nodig. Zij zijn een weegschaal. En nu is de duistere kant erg sterk en heel duidelijk over wat zij willen. (15) Ze hebben hun visie en hun prioriteiten duidelijk vastgehouden en ook hun hiërarchie. Ze werken op veel manieren opdat we niet in staat zullen zijn om ons te verbinden met de spiraal van de Vijfde Wereld in 2012. Aan de lichtzijde denkt iedereen dat zij het belangrijkste zijn, dat hun persoonlijk begrip, of het begrip van hun groep de sleutel is. Er zijn diverse culturen en opinies, dus is er competitie, verwarring en gebrek aan een enkelvoudig focus.”Zoals Mr. Barrios het ziet werkt de donkere kant door weigering en door materialisme om fusie en coalitie te blokkeren. (15) Ze werken ook door degenen te vernietigen die met het licht werken om de aarde naar een hoger niveau te brengen. Zij houden van de energie van de oude kwijnende Vierde Wereld, het materialisme. Zij willen niet dat dit verandert. Zij willen geen fusie. Zij willen op dit niveau blijven en zijn bang voor het volgende niveau. De duistere macht van de wegkwijnende Vierde Wereld kan niet worden vernietigd of overweldigd. Die is te sterk en is er te duidelijk over. (36) En dat is dus daarom de verkeerde strategie. Het duister kan alleen worden getransformeerd als ze geconfronteerd worden met eenvoudigheid en ontvankelijkheid (hartelijkheid).(16) Dit leidt namelijk tot fusie – een sleutel voor de Wereld van de Vijfde Zon. Mr. Barrios zei dat het tevoorschijn komen van de Wereld van de Vijfde Zon de aandacht oproept voor een vaak over het hoofd gezien element.Aangezien de vier traditionele elementen van aarde, lucht, vuur en water verscheidene epochen hebben gedomineerd in het verleden, moet er rekening gehouden worden met een vijfde element in de tijd van de Vijfde Zon: ether.(17) Ether is een medium. Het woordenboek zegt dat ether een verheven element van de Hemelen is. Hij doordringt alle ruimte en brengt golven van energie in een wijd bereik van frequenties, vanaf zaktelefoons tot aan menselijke aura’s. Wat “etherisch”is heeft een relatie met de regionen voorbij de aarde: de hemelen. Ether, het element van de Vijfde Zon is hemels (17) en mist stoffelijke materie, maar is niet minder echt dan hout, steen of vlees. “In de context van ether kan er fusie zijn van polariteiten,” zegt Mr. Barrios. “Niet meer duisternis óf licht in de mensen, maar een verheven fusie. Maar juist nu is het rijk van duisternis hier niet in geïnteresseerd. Zij zijn georganiseerd om dit te blokkeren. (15) Zij zoeken ernaar om de aarde en haar milieu uit balans te brengen zodat we niet voorbereid zullen zijn voor de verbinding in 2012. We moeten samenwerken voor vrede en in evenwicht met de andere kant. We moeten zorgen voor de aarde die ons voedt en ons een woning biedt. Om klaar te zijn voor dit moment in de geschiedenis moeten we ons hele denken en hart inzetten om eenheid en fusie na te jagen, om de andere kant te confronteren en om leven te beschermen. We zijn nu op een kritiek moment van de wereldgeschiedenis.(36) “We zijn in verwarring”, zegt Mr. Barrios. “We kunnen niet meer spelen. Onze planeet kan worden hernieuwd of verwoest. Het is nu tijd om wakker te worden en om actie te ondernemen. Iedereen is nodig. Jullie zijn hier niet voor niks. Iedereen die hier nu is heeft een belangrijke doelstelling. Dit is een moeilijke, maar heel speciale tijd. We hebben een gelegenheid om te groeien, maar we moeten klaar zijn voor dit moment in de geschiedenis.” (36)Mr. Barrios gaf een aantal suggesties aan om mensen te helpen evenwichtig door de komende jaren te gaan. “De geprofeteerde veranderingen gaan gebeuren,”zei hij, “maar ons gedrag en onze daden bepalen hoe wreed of mild ze zullen zijn. (36) We moeten dóén, veranderingen maken, en mensen uitkiezen om ons te vertegenwoordigen en politieke actie ondernemen om de aarde te respecteren. Meditatie en het in praktijk brengen van spiritualiteit zijn goed en belangrijk en zo is ook actie. Het is heel belangrijk om helder te zijn over wie je bent, en ook over jouw relatie tot de aarde. Ontwikkel jezelf volgens je eigen traditie en met de roep van je hart. Maar denk eraan verschillen te respecteren, en te streven naar eenheid. Eet verstandig. Veel voedsel is verknoeid met vergiften op subtiele of op grove manieren. (36) Let op wat je in je lichaam opneemt. Leer om voedsel te bewaren en om energie te conserveren. Leer enkele goede ademhalingstechnieken, zodat je meester ben van je ademhaling. Wees duidelijk. Volg een traditie met grootse grondvesten. We leven in een wereld van energie. Een belangrijke taak op dit moment is om de energie van iedereen en van alles – mensen, planten en dieren – te leren zien of voelen. Dit zal enorm belangrijk worden als we dichter komen bij de Wereld van de Vijfde Zon, want dit wordt geassocieerd met het element ether – het rijk waar energie leeft en beweegt.(17) Ga naar de heilige plaatsen van de aarde om voor vrede te bidden en heb respect voor de aarde die ons voedsel, onderkomens en kleding geeft. We moeten de energie van die heilige plekken reactiveren. Dat is ons werk. We hebben werk te doen!”Volgens Mr. Barrios is een eenvoudig maar effectieve techniek als gebed, een witte of baby blauwe gekleurde kaars aan te steken. “Denk een moment in/aan vrede. Spreek je intentie uit naar de vlam en stuur het licht ervan naar de leiders die de macht hebben om oorlog of vrede te maken. Dit is een cruciaal belangrijk moment voor de mensheid en voor de aarde. Ieder mens is belangrijk. Jullie zijn in deze era geïncarneerd omdat je spiritueel werk te doen hebt. (36) Ons werk is om de planeet in evenwicht te brengen.” De ouderen hebben de deuren geopend zodat andere rassen in de Maya wereld kunnen komen om de traditie te ontvangen. De Maya hebben al lang geapprecieerd en gerespecteerd dat er andere kleuren, andere rassen en andere spirituele systemen zijn. Ze weten dat de bestemming van de Maya wereld gerelateerd is aan de bestemming van de hele wereld. “De grootste wijsheid is eenvoud,” zegt Mr. Barrios. ”Liefde, respect, tolerantie, samen delen, dankbaarheid en vergeving: dat is niet complex of ingewikkeld.”Werkelijke kennis is vrij. (36) Het zit gecodeerd in jullie DNA. Alles dat je nodig hebt zit in je.Dit hebben grote leraren al vanaf het begin gezegd. Ontdek je hart en je zult je pad vinden. Aldus Carlos Barrios.(18)

Het bovenstaande is hier vrij uitvoerig geciteerd omdat de auteur gelooft dat er voldoende aanknopingspunten zijn (onderstreepte tekst door auteur) om de visie gebaseerd op de antroposofie (verderop uitgewerkt) mee vorm te geven. (36)
Bovenstaand wordt er door de Maya’s zelf of degenen die hen goed interpreteren al heel veel verteld. Bijv. over de lange telling kalender die 21-12-2012 eindigt terwijl de precessie van de aardas zodanig is, dat aarde, zon en hart van de Melkweg in een lijn staan, iets dat maar eens in de 26000 jaar (09) voorkomt. Dat deze laatste periode begonnen is in 3114 voor Christus. Dat dit (2012) niet alleen een einde is, maar juist ook een nieuw begin van de kalender (13.0.0.0.0), vergelijkbaar met de overgang van bijv. 31 december 1999 naar 1 januari 2000, maar dan op veel grotere kosmische schaal; het eind van de vierde zon en het begin van het vijfde. Dat dit een tijd is waarin een nieuwe bewustzijnsvorm aan de orde is. Dat er ook krachten zijn, die dit proberen te saboteren. Iets specifieker zijn de uitspraken over een komende pool shift en 30 uren duisternis en nieuw oprijzend land, iets wat al meer lijkt op dat wat andere westerse bronnen verkondigden (10) (11)

Wat wordt er door anderen aan de Maya’s toegeschreven?

Een groot deel van de doemscenario’s rond een vermeende wereldondergang ten tijde van 21-12-2012 komt uit de hoek van de zogenaamde New Age beweging. Vooral uit de hoek waar de channelings ontvangen worden, de berichten van gene zijde, of dat nu de geestelijke wereld is of de wereld van de Ufo’s. Er worden hier geen uitgebreide noten en links aangegeven, want het volstaat voor de lezer om met een zoekmachine op internet te zoeken op de term Maya en 2012. Men krijgt dan meer hits dan men in staat is te lezen. Omdat de Maya’s zelf zich al gedistantieerd hebben van veel wat uit deze richting komt, hoeven we er hier niet zo uitvoerig op in te gaan. Een aantal elementen moet hier echter toch genoemd worden om er later in ander verband op terug te kunnen komen.Er wordt gesproken over grote verwoestende zonnevlammen, die de zon tegen die tijd (dec.2012) zou uitspuwen. Men beroept zich daarbij op gegevens van de NASA. Na een tijd van inactiviteit lijkt het erop dat de zon september 2012 weer actiever wordt en het volgende maximum wordt nu in 2013 verwacht. (19) (26)
Er zou een planeet Niburu of planeet X op ramkoers met de aarde zijn. (19)
Er zou een komeet dreigen in te slaan op aarde. Dit analoog aan het idee dat men heeft, dat 65 miljoen jaar geleden de dinosaurussen uitgestorven zijn door een komeetinslag.(19)
De aarde zou in een fotonengordel terechtkomen, waardoor als vanzelf het bewustzijn zou toenemen, maar die ook 3 dagen duisternis zou kunnen veroorzaken.
Er wordt uitgebreid ingegaan op een poolsprong van de aarde, waarbij vaak niet eens het belangrijke onderscheid gemaakt wordt tussen de verandering van de magnetische noord- en zuidpool en de fysieke geografische pool.
Verder is er de neiging om alle rampen die je je maar kunt voorstellen zoals tsunamis’s, megavulkanen ( Yellowstone) en aardbevingen, plotseling intredende ijstijd etc. en door de mensheid zelf veroorzaakte milieurampen te projecteren op die ene datum van 21-12-2012. Daarnaast interpreteert men vaak voorspellingen van profeten, helderzienden en uit heilige boeken zodanig dat deze voorspellingen niet in een verre toekomst hun vervulling krijgen (waar deze vaak op doelen) maar al vervroegd en zeer concreet op 21 december 2012.
De aanhangers van de paradijs variant (dus niet de doem-apokalyptici) spreken zelfs over ingrijpen van buitenaardse intelligenties (en dan bedoelen ze geen engelen maar ufonauten) om de aarde te redden en in een hogere bewustzijnstoestand over te voeren. (bijv. Galactische federatie en Ashtar-commando). Dit volgens het scenario wat al eerder bij de Celestijnse Belofte is beschreven, dat een verhoogd trillingsgetal van de materie een hoger bewustzijn veroorzaakt. New Age- en Ufo-gelovigen reiken elkaar hierbij de hand. Auteur heeft gelezen over de Elohim die destijds met vliegende schotels op aarde geland zouden zijn om de genetische menselijke evolutie een push te geven. (20) Graancirkels, waarover is het laatste woord nog niet gesproken is, zouden daarmee kunnen samenhangen. Het onderscheid tussen engelen (angels) en aliens (ufonauten) valt weg. De auteur heeft op een forum eens gesuggereerd om het dan maar –aliengels- te noemen (;-) Het opmerkelijke van de visie dat de mens plotseling verlicht kan worden door toedoen van galactische wolken, aliens of anderszins, is dat er voorbijgegaan wordt aan de menselijke vrijheid en het eigen initiatief tot scholing. Doch het fenomeen der ufo’s is zo menigvuldig dat ook dit niet zonder meer naar het rijk der fantasie verplaatst kan worden. De aard der beschreven ervaringen doet vermoeden dat de wereld van de elementaargeesten hier wel eens een grote rol zou kunnen spelen. Daarover in een later artikel meer.


Reacties uit de hoek van de wetenschap.

DE wetenschap is niet een verzamelnaam voor een eenduidige visie op alles wat er te weten valt m.b.t. dit thema. Binnen de wetenschap zijn er bijv. visies die dramatisch materialistisch zijn, maar ook die heel dicht aanzitten tegen de zogenaamde geesteswetenschappen. Een neurowetenschappen als Dick Swaab kan tot de eerste categorie gerekend worden en de cardioloog Pim van Lommel tot de tweede. (21)
Daartussen zijn er dan nog allerlei variaties. Maar er zijn helaas wel veel wetenschappers die hun eigen visie als alleengeldig willen doen gelden.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de bovengenoemde New Age stroming(en), hier kan men ook allerlei visies vinden waarvan sommigen elkaar ook weer faliekant tegenspreken.

Over precessie. Toch kan er ook bij sceptisch ingestelde wetenschappers goede informatie gevonden worden. In het tijdschrift Skepter bijvoorbeeld stond een informatief artikel waar de auteur zich bezig houdt met de zogenaamde Maya lange termijn kalender.(22) en de betekenis van de uitlijning van aarde en zon met het middelpunt van de Melkweg ten tijde van de winterwende op 21 december 2012. In het midden van de Melkweg heeft de astronomie ook een zwart gat gelokaliseerd die men de naam Sagittarius A gegeven heeft. (23)
Ondanks alle opwinding is het jaar 2012 niet zo uniek als wordt gesuggereerd. In de voorafgaande jaren stond de zon tijdens de winterwende op vrijwel dezelfde plaats tussen de sterren. Het duurt 36 jaar voordat hij van links naar rechts door de galactische evenaar is geschoven ten gevolge van de precessie van de aardas. Al in 1998 liep de evenaar tijdens de winterwende precies door het centrum van de zon. 
Op diverse websites is uitleg van het begrip precessie te vinden, met filmpjes en plaatjes.(24) In onderstaande filmpjes wel een duidelijke animatie, maar aan het einde van het tweede filmpje komt er wat reclame voor een bijbelse visie als ongevraagde toegift.
Wat is precessie precies? De aarde draait onder een hoek van ongeveer 23,5 graden. Net als bij een tol die schuin staat, zal ook de as van de aarde daardoor continue langzaam verdraaien. De schuine stand van de aarde is ook de reden voor de seizoenen, zoals je wel zult weten. Op midzomerdag, rond 21 juni, staat de zon maximaal ten noorden van de evenaar, wanneer het noorden van de as naar de zon wijst. Op midwinter, rond 21 december, staat de zon juist maximaal ten zuiden van de evenaar en dan wijst de as juist van de zon af. Als er geen processie was geweest, en we zouden elk jaar op midwinterdag bij zonsopkomst naar de sterren kijken, dan komt de zon die dag elk jaar tegen dezelfde achtergrond van sterren op. Maar dankzij precessie draait de aardas steeds iets, dus elk jaar valt het punt waarop de aardas precies van de zon afwijst net iets eerder dan het jaar daarvoor, gezien ten opzichte van de achtergrond van sterren. Daardoor verschuift de plek aan de hemel waar de zon opkomt op midwinterdag elk jaar een klein beetje. Daarmee duurt het zo'n 26.000 jaar voordat de zon op midwinter weer tegen dezelfde achtergrond van sterren opkomt.

Dus de zon legt geen baan van 26.000 jaar af, alleen de achtergrond waartegen de zon opkomt op midwinterdag verschuift. In deze verschuiving is er een moment waarop de zon op midwinterdag opkomt precies op de middellijn van het melkwegstelsel. Dan staan de zon en de aarde op midwinterdag dus precies op één lijn met deze denkbeeldige lijn. Dit komt dus maar ééns in de 26.000 jaar voor en is dus eigenlijk wel zeldzaam. Wanneer zou die datum zijn? 21 december 2012? Ha! Nee dus. Dit gebeurde al in 1998, wat nogal jammer is voor de voorspelling. Het moet gezegd worden dat sommigen zich dat ook realiseren, maar ze redden zich hier uit door te stellen dat de zon, omdat het een schijf is en geen punt, de zon zich ook in de 18 jaar voor en na 1998 op midwinterdag nog op deze lijn bevindt. Dit maakt de voorspelling nog steeds beduidend minder indrukwekkend, vind je niet? (24)
Deze tekst hierboven om een indruk te geven hoe sommige wetenschappers (ironisch) omgaan met de verschillende verwachtingen die rond de exacte datum van 21-12-2012 circuleren. Het wordt dus niet ontkend dat er een bijzondere samenstand (galactische synchronisatie) is op die datum, maar het wordt genuanceerd, dat dit een periode/traject is van 36 jaar van1980 tot 2016 en in het midden 1998.) 2012 is hier al voorbij dat midden. Uiteraard worden spirituele samenhangen die daarmee zouden kunnen samenhangen vanuit die sceptische hoek ontkend.
Verderop zal er nog ingegaan worden hoe Rudolf Steiner het platonische wereldjaar (25.920 jaar) macrokosmisch (dierenriem) gezien in samenhang brengt met de precessie van de aarde en de mens als microkosmos.
Ook dat het jaartal 1998 meermaals door Steiner, maar ook door een helderziend medium als bijv. Edgar Cayce genoemd is om aan te geven dat er dan belangrijke veranderingen kunnen plaatsvinden. (10-11)
Over zonnemaxima en aardpolen.
Het is al tijden (vanaf 1843) bekend, dat de zon een ritme heeft van gemiddeld 11 jaar. Tevens ook dat deze cycli invloed hebben op het menselijke gemoed. (25)
Gedurende de perioden met de meeste activiteit, bekend als de zonnemaxima, verschijnen zonnevlekken. Perioden met de laagste zonneactiviteit staan bekend als de zonneminima. Het laatste zonnemaximum was in 2001.Deze cyclus kreeg het nummer 23. Het volgende maximum dat in 2012 verwacht wordt is nr. 24.
Astronomen verwachtten destijds op grond van vorige cycli dat het maximum in 2012 heftiger zal zijn. (26) (Op dit moment van schrijven sept.2012 is er al enige activiteit te melden.) (27) Maar op moment van lezen kan dat al weer anders zijn.
De zonnecyclus valt samen met het omkeren van het magnetisch veldpolen van de zon zelf, gemiddeld elke 11 jaar. (poolsprong zon)
Tijdens zonnemaxima kunnen er zogenaamde zonnestormen ontstaan waarbij de zon grote massa’s gas van zich af stoot. (protuberansen) Gebeurt dat richting aarde, dan kan het gebeuren dat de elektromagnetische huishouding daar ernstig verstoord wordt. (28)
Daar het magnetisch veld van de zon invloed heeft op het magnetische veld van de aarde is het niet ondenkbaar dat als op aarde het magnetische veld verzwakt zou zijn (wat beweerd wordt) er door hevige activiteit op de zon invloed uitgeoefend zou kunnen worden op de positie van de magnetische polen op aarde. Er zijn wetenschappers die zeggen, dat een verzwakking van het magnetische veld al een aantal jaren gaande is. Maar een instantie als NASA ziet daarin geen bedreiging. (29) (19)

M.i.v. 1998 heeft men geconstateerd dat de snelheid waarmee de magnetische pool beweegt (deze loopt niet synchroon met de geografische pool) aanzienlijk toegenomen is. De versnelling was van 16.61 km per jaar naar 65.57 km per jaar. Op gelinkte website is e.e.a. duidelijk uitgelegd. Er wordt een verband gelegd met de zon en de aardkern. (30)
Een magnetische poolsprong wordt door de wetenschap dus wel voor mogelijk gehouden hoewel ze geen indicaties hebben dat dit per se op 21-12-2012 zou gebeuren. Een geografische (fysieke) poolwisseling van de aarde wordt door de wetenschap naar het rijk der fabelen gewezen. De rotatieas waaromheen de aarde draait zou dan opeens noord en zuid met elkaar wisselen. Natuurkundig gezien is dat een onmogelijkheid vanwege de stabiliserende werking van de zwaartekracht van de maan die deze op de aarde uitoefent (toleffect). Een grote komeet of kleine planeet die zou inslaan (of op korte afstand passeren) op maan of aarde zou dit wel kunnen bewerkstelligen, maar op dit moment heeft men een dergelijk hemellichaam nog niet in het vizier. Dit wil niet zeggen dat er in de toekomst niet een kan komen.(31) In een vervolgartikel wordt nog uitvoeriger ingegaan op de visie van Steiner op kometen (o.a. Halley 1910 en Biela 1933) en op het ontstaan van de asteroïdengordel n.a.v. een strijd die er plaatsgevonden heeft in de hemel voordat de mens op aarde ten tonele verscheen. Ook is er in te gaan op Steiners uitspraak dat Satan (Ahriman) in de niet zo verre toekomst een komeet zal gebruiken om wanorde in het zonnestelsel te veroorzaken. (32)  Toen de komeet Shoemacher_Levy in juli 1994 in de vorm van 21 brokstukken insloeg op de planeet Jupiter, werden veel wetenschappers opeens wakker, want ze beseften, dat zoiets ook met de aarde zou kunnen gebeuren. (32)
Fotonengordel bij de Plejaden.
 Onderstaand verschillende visies. De eerste ontnomen aan een website van een vrije schoolleraar. Deze gaat uit van het bestaan van een fotonengordel waar de aarde sinds ongeveer 1998 doorheen zou gaan. (33)
De tweede visie is ontnomen aan de website grenswetenschap (33)
Hier is een hele reeks artikelen verschenen met pro’s en contra’s van de 2012 thematiek.
In het artikel –de fictieve fotonengordel- leggen ze uit dat het bestaan van deze gordel volgens hen behoort tot het broodje aap verhalen, die vervolgens met copy/past methodes door het internet verspreid wordt. In de astronomie en bij NASA kennen ze deze gordel in elk geval niet. (33)
[…}We zien daarin dat de Zon op het punt staat deze fotonen-band binnen te gaan, en daarbij ook het beeld Waterman. Ook zien we dat de 5de cyclus in de Maya-kalender op dat moment eindigt.Dit gegeven wordt op heel verschillende manieren verklaard. 

Fotonen 

Fotonen zijn een verschijningsvorm van elektromagnetische straling, in de vorm van "lichtdeeltjes", die zich voordoen als golven. Het was de Duitse onderzoeker Paul Otto Hesse die in 1950 als eerste het bestaan van deze Fotonen-band beschreef in zijn boek Der Jüngste TagEen brede band van fotonen bevindt zich in en om de sterrengroep de"Pleiaden" en omstreeks 2012 zal ons zonnestelsel deze band bereiken. Het mogelijke effect daarvan zou kunnen zijn dat het licht van deze fotonen-band gaat interfereren  met het licht van onze Zon, wat een duisternis kan opleveren die een aantal dagen zal voortduren, waarna alles weer normaal wordt, met als enige verschil dat alles in een "nieuw licht" zal staan. Deze gebeurtenis valt samen met het aflopen van de Lange Telling in de Maya-kalender, wat tevens een nieuw begin betekent. De Maya's zien daarin een nieuwe, verdere ontwikkeling van onze mentale, emotionele en intuïtieve vermogens. De tijd zal het laten zien. (33)
Als 3e versie op een website getiteld: -enkele 2012 mythen ontzenuwd. Hier iemand die zich uiteenzet met het feit of een fotonengordel wel of niet bestaat. (33)
Voorlopige samenvatting van het voorafgaande.
De verschillende bronnen, de Maya’s zelf, de New Age stroming en de wetenschap zijn het qua bevindingen soms met elkaar eens, maar nog veel vaker oneens. Pilatus zei ooit al eens zich zijn handen wassend, “wat is waarheid?’ Het is nagenoeg onmogelijk om alle pro’s en contra’s tegen elkaar af te wegen van rampenscenario’s en paradijsvisioenen en het lezen van de ontelbare berichten in boeken en op internet zal daarbij ook niet heel veel kunnen helpen. Bestaat er nu wel of niet een fotonengordel en een planeet Nibiru? Maar als fotonen een ander woord blijkt te zijn voor etherenergie, dan wordt het weer wat genuanceerder. Als de auteur in het vervolg van dit verhaal toch pogingen gaat doen om een samenhangend beeld te ontwerpen, dan is dat omdat er volgens hem in de geesteswetenschap van Rudolf Steiner (antroposofie) voldoende aanwijzingen te vinden zijn om e.e.a. te duiden.
En het licht scheen in de duisternis, maar het duister heeft het niet begrepen. (Johannes 1:5)
In eerdere artikelen is al aangegeven dat de tijd rond 1900 (om precies te zijn sinds 1899) een heel bijzondere tijd is in de visie van Rudolf Steiner. (15) Het Michaël tijdperk heeft zijn aanvang genomen in het jaar 1879 na een succesvolle strijd van de lichtgeesten onder leiding van aartsengel Michaël tegen de geesten der duisternis. (15) Deze laatsten werden in de hemelse gewesten verslagen en uit de hemelse sfeer op aarde geworpen. Dat had enerzijds tot gevolg dat het vanaf dat moment voor de geestelijke wereld mogelijk werd om zijn lichtimpulsen naar de aarde te gaan zenden, anderzijds dat de strijd nu onder de mensen op aarde verder uitgevochten moet worden. E.e.a. is o.a. in de serie artikelen over de triomf van Ahrimans incarnatie (15) al aangekaart. Dat een geesteswetenschap zoals de antroposofie op aarde kon komen was een verworvenheid van deze gewonnen geestelijke strijd. (38) (39)
Nadat een aantal fundamentele grondslagen van deze geesteswetenschap in de jaren 1901 t/m 1908 al ontwikkeld was kon Steiner vanaf het jaar 1909/10 een heel nieuw concept gaan aankaarten; de aankondiging van de komst van een nieuw licht tijdperk. Aanknopend aan de Indische indeling van de tijdperken, maar met een daarvan afwijkende chronologie t.o.v. de hindoe-overleveringen gaf Steiner aan dat in het jaar 1899 het duistere kali yuga was geëindigd, een periode van 5000 jaar, die begonnen was in het jaar 3101 v. Chr.
Het kali yuga was voorafgegaan door een aantal andere tijdperken:
Het gouden tijdperk- krita yuga duur 20000 jaar
Het zilveren tijdperk- treta yuga duur 15000 jaar
Het bronzen tijdperk- dvapara yuga duur 10000 jaar
Het duistere tijdperk- kali yuga duur 5000 jaar
Ons huidige tijdperk –met een duur van 2500 jaar vanaf 1899.
De kenmerken van de verschillende tijdperken liggen in het feit, dat vanaf het gouden tijdperk (de naam zegt het al) elk volgend tijdperk een mensheid kent die minder helderziend is en daarmee ook minder contact heeft met de goden (engelen) uit de geestelijke wereld.
In het duistere tijdperk is de mensheid totaal afgesneden van de goddelijke wereld op een klein groepje ingewijden en profeten na. Anderzijds gelijktijdig met de afname van de helderziende vermogens treedt er een individualisering (ik-wording) van de mens op en deze ontwikkelt het denken aan de materiële wereld. Aan het eind van het kali yuga is de mensheid volledig materialistisch. Andere culturen (zoals de. Noorse mythologie) hebben deze periode ook als de godenschemering gekarakteriseerd. (34) Het begin van de lange telling (bestaande uit 13 baktuns van 5126 jaar) van de Maya’s wordt op 11 augustus van het jaar 3114 v. Chr. aangenomen en deze loopt af in 2012. Dit wordt bij de Maya’s ook een scheppingsgolf genoemd. Het verschil tussen 3101 en 3114 is slechts 13 jaar. Zodat we gevoeglijk kunnen aannemen dat toen ook bij de Maya’s een godenschemering is ingezet en dat ze deze ook alszodanig interpreteren.
Het aflopen van het duistere tijdperk houdt in dat we sindsdien (na 1899) bezig zijn als mensheid weer een lichter tijdperk te betreden. De mens begint weer de eerste aanvang van nieuwe helderziende vermogens te ontwikkelen, maar nu met behoud van zijn al verworven denk- en ik-kracht die ontwikkeld is aan de materie. Dat is dus een nieuwe situatie die vóór het kali yuga nog niet bestond. Men had toen wel een helderziend vermogen, maar kon dat niet combineren met geïndividualiseerde denkkracht. Steiner voorziet een dramatische opkomende verandering in het bewustzijn.(36) Het licht breekt door, maar weet tegelijkertijd dat de duistere tegenmachten zich niet zo gauw gewonnen zullen geven en hun uiterste best zullen doen om de mens in het duister te houden.(15-36) Daarover zegt hij:
Dat is de tijd van de grote beslissingen, die grote crisis, waarvan eigenlijk de heilige boeken van alle tijden spreken en die in principe voor ons tijdperk bedoeld zijn (35) (36)
.Barrios sluit daarbij aan als hij het over de tegenmachten heeft.
Weet juist dat de donkere zijde erg sterk is, en erg duidelijk over wat ze willen. Ze hebben hun visie en hun prioriteiten, en ook hun hiërarchie. Ze werken op veel manieren zodat we niet in staat zouden zijn om te verbinden met de Vijfde Wereldspiraal in 2012. (15)
Het zou hier te ver voeren om exact aan te geven wat er zoal door de heilige boeken van alle tijden (incl. die der Maya’s) hierover gezegd kan zijn, maar verderop zal een poging gewaagd worden om aan te duiden wat er voor aarde en mensheid begonnen is met het Mysterie van Golgotha en wat nu in onze tijd een vervolg krijgt met de zonnewording van de aarde(36)
St: In deze tijd zullen zich grote veranderingen voltrekken en profetieën van de Bijbelse oorkonden zullen uitkomen (37)
Het nieuwe lichte tijdperk en de wederkomst van Christus in de etherische wereld.
Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft; jullie zonen en dochters zullenprofeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen gezichtenzien, Joel 2:28-32 en Handelingen 2: 17-21
[…] het eind van het kali yuga. Dat is ook de reden, omdat er daadwerkelijk met het einde van de 19e eeuw al een nieuw tijdperk in de mensheid is aangebroken. De mensen leven gewoon door. Wanneer je een kogel hebt en deze met de hand voortduwt, zo rolt deze: maar wanneer je de hand wegdoet, dan rolt ze verder. En zo rolt dat, wat de mensen tot het einde van de 19e eeuw beleefd hebben, voorlopig verder, ook als de krachten er niet meer achter ztten, neemt zelfs nog veel kwalijkere vormen aan, dan dat welke het in de afgelopen tijd had. Maar daarnaast, naast de voortgang van de oude tijd komt er werkelijk al in het verborgene in de wereld een nieuw tijdperk op. Er verschijnt in de wereld een licht tijdperk en het is al zo, dat de eerste stralen van het lichte tijdperk door de antroposofie opgevangen moeten worden.(38)
Steiner spreekt erover, dat nadat het kali yuga ten einde gekomen is, er een nieuw licht tijdperk aanbreekt. Maar deze dageraad van een nieuwe era komt niet automatisch, niet vanzelf omdat de aarde in een galactische wolk binnengaat, ook niet omdat er een kalender op een bepaalde dag aan een nieuwe cyclus begint.
Het nieuwe tijdperk hangt nauw samen met een nieuwe werkzaamheid van de Christus, die na een voorbereidingstijd van bijna 2000 jaar sinds het Mysterie van Golgotha een nieuwe activiteit ontplooit op etherisch gebied, die gekoppeld is aan de rijpheid van de mensheid op het spirituele vlak, Hij vergelijkt de tijd begin 20e eeuw met de tijd omstreeks het jaar 30 toen Johannes de mensen doopte en zei: verander uw zielsgesteldheid want het rijk der hemelen is nabij gekomen. Nog enkele citaten mogen duidelijk maken wat Steiner hier begon te openbaren.
Er zijn in onze 7 cultuurperioden 3 punten, die beslissend zijn voor de ontwikkeling voorwaarts van de mensheid, deze zijn:De eerste oproep, die aan de mensheid gericht werd en met donderstem klonk vanaf de berg Sinaï, als de 10 geboden van Jehova.De tweede roep in de woestijn door de doper Johannes, toen de doper tot degenen sprak, die hem wilden horen: verander je gezindheid, want het rijk der hemelen is nabij gekomen.De derde roep, mijn lieve vrienden, is deze, welke uit de geestelijke werelden als een nieuwe openbaring door de geesteswetenschap of antroposofie verkondigd wordt. (39)
Steiner beschrijft de nieuwe helderziende vermogens die als kiem kunnen gaan opbloeien. Het omgekeerde van het begin van het kali yuga gebeurt nu. Toen verdween het helderziende vermogen en kwam de uiteenzetting met de materiële wereld aan bod. Nu andersom. De persoon Abraham in zijn nieuwe incarnatie helpt mee dit proces vorm te geven.
De eerste aanwijzingen van deze nieuwe zielevermogens, die zullen zich in enkele zielen al betrekkelijk snel laten bemerken. En ze zullen zich duidelijker tonen in het midden van de dertiger jaren van onze eeuw, ongeveer in de tijd tussen 1930 en 1940, de jaren 1933, 1935 en 1937 zullen bijzonder belangrijk zijn. Daar zullen zich bij mensen zeer bijzondere vermogens als een natuurlijke aanleg tonen.In deze tijd zullen grote veranderingen zich voltrekken en profetieën van de bijbelse oorkonden in vervulling gaan. Dan zal zich alles voor de zielen veranderen die op aarde leven en ook voor degenen, die niet meer in een fysiek lichaam zijn. Onverschillig, waar ze zijn, deze zielen, ze leven nu eenmaal totaal nieuwe vermogens tegemoet. Alles verandert zich. De belangrijkste gebeurtenis van onze tijd echter is een diep ingrijpende verandering in de zielvermogens van de mensen.(40)
En:
Zo vatten we nu geesteswetenschap op op een totaal andere wijze. We leren, dat ze iets is, wat ons een ongehoord grote verantwoording oplegt, want ze is een voorbereiding op het zeer concrete gebeuren van de wederkomst van Christus. (41)
In 1908 werd er nog iets voorzichtiger geformuleerd:
Wij zijn slechtst de voorbereiders van de voorbereiders, verder nog niets. Een zeer klein vlammetje is deze spirituele beweging nog, en ze zal zich in de toekomst tot een geweldig geestelijk vuur omvormen. (42-14)
In die komende tijd (gesproken 1910), dus omstreeks 1933, is ook der kosmische constellatie zo ver gevorderd dat Christus een nieuwe impuls in de etherische wereld kan geven.
Nu is de zon al sedert eeuwen in het teken van de vissen getreden. In de nabije toekomst zal ze in dit teken zover gevorderd zijn, dat dat de uiterlijke aanwijzing zal zijn voor het verschijnen van Christus in het etherlichaam. U ziet dus, dat de antroposofie niet als een soort theoretische leer aan de wereld verkondigd wordt, maar dat de tekens der tijd ons de opgave geven, antroposofie te leren (43)
Maar er is op opmerkzaam gemaakt, dat we in een belangrijke tijd van de mensheidsontwikkeling leven; dat nog voor de afloop van deze eeuw nieuwe krachten zich in de mensenziel ontwikkelen, welke de mensen ertoe leiden zullen, om een soort etherische helderziendheid te ontwikkelen, waardoor zich voor bepaalde mensen als door een natuurlijke ontwikkeling de gebeurtenis, die Paulus voor Damaskus beleefd heeft, zal vernieuwen. Zodat de Christus voor de verhoogde geestelijke vermogens van de mensen in een etherisch gewaad weer zal komen. Datgene wat Paulus voor Damaskus zag, zullen steeds meer en meer zielen gewaarworden. En dan zal men in de wereld opmerken, dat geesteswetenschap iets is, wat er als een vooruit verkondigde openbaring van een vernieuwde en gemetamorfoseerde waarheid van de Christusimpuls zijn zal. (44)
Dat is het grootste geheim van ons tijdperk: het geheim van de wederkomst van Christus (53) De grote gebeurtenissen van de komende tijd (52).Het gebeuren van Damaskus zal zich dan voor velen herhalen, en we kunnen deze gebeurtenis een wederkomst van Christus noemen, een wederkomst in de geest. De Christus zal er zijn, voor de mensen die zich kunnen opwerken tot het zien van het etherlichaam. En datgene, wat de geesteswetenschap te volbrengen heeft, dat is nu ook, de zielen voor te bereiden, opdat ze de Christus kunnen ontvangen die naar hun neerdaalt.(52)Dat is de wederkomst van Christus, beginnend ongeveer vanaf de jaren 1930 tot 1940 van ons tijdperk. Het zou kunnen, dat deze gebeurtenis onopgemerkt aan de mensen voorbijgaat, wanneer ze zich niet voorbereiden om deze grote gebeurtenis te begrijpen. Voor te bereiden heeft de geesteswetenschap de mensheid op dit komende gebeuren. Niet onopgemerkt moet het voorbijgaan aan de mensheid. Als het onopgemerkt voorbijgaan zou, zo zou de mensheid doods worden en verkommeren. (52)
In een vervolgartikel wordt ingegaan op spaarzame eigen ervaringen van mensen met deze nieuwe openbaringen in de 20e eeuw. Het zal dan o.a. gaan over bijna dood ervaringen (BDE) die volgens de stichting Merkawah bij 2% van de mensen voorkomt en op ervaringen van gestorvenen tijdens de tweede wereldoorlog, tevens over pinksterervaringen en Paulus voor Damaskus ervaringen. (45)
De aarde wordt zon.
Met het mysterie van Golgotha in het jaar 33 van onze westerse tijdrekening is een heel nieuwe wezenlijke kracht in de aarde ontstaan; tijdens de dood aan het kruis is door helderzienden waargenomen dat de aura van de aarde zich compleet wijzigde.(46)
Het is de verdienste van Jesaiah Ben Aharon om het thema van de zonwording van de aarde door Christus (als zonnegeest) uitvoerig aandacht te hebben gegeven. Weliswaar stond het verspreid over een groot aantal voordrachten van Steiner allemaal al wel genoteerd, maar bij weten van de auteur heeft bijna niemand vòòr Aharon hier aandacht aan besteed. (47) Momenteel wordt er een boek van Prokofieff aangekondigd, waarin hij zich ook uiteenzet met dit thema. (48)
Dit thema is zo groots dat het onvoorstelbaar is dat het niet in alle heilige boeken van alle tijden al aangeduid werd, zoals bovenstaand al eerder werd geciteerd.(35)
Bepaalde zienswijzen m.b.t. de zon, die terug te vinden zijn bij de Maya;’s maar ook bij de Hopi’s en bij andere volkeren, sluiten hierbij aan.
Carlos Barrios maakt er op opmerkzaam dat na de elementen, aarde, water, lucht en vuur nu ook het vijfde element ether zeer bepalend gaat worden:
Mr. Barrios zei dat het oprijzen van de Vijfde Zon de aandacht zal vestigen op een element dat aan de aandacht ontsnapt. Waar de vier traditionele elementen van aarde, lucht, vuur, en water vele tijdperken hebben gedomineerd in het verleden, zal er met een vijfde element rekening gehouden moeten worden in de tijd van de Vijfde Zon: ether. Het woordenboek definieert ether als het ijle element der Hemelen. Ether is een medium. Het doordringt alle ruimtes en zet energiegolven om in een gevarieerde reeks frequenties, van GSM's tot menselijke aura's. Wat 'etherisch' is is gerelateerd aan de regio's boven de aarde: de Hemelen. Ether, het element van de Vijfde Zon, is hemels en ontbreekt materiële substantie, maar is niets minder dan hout, steen of vlees.
Dit kan gezien worden als overeenkomend met Steiners zienswijze, om de nieuwe etherwereld die de Christus (als zonnegeest) op aarde brengt, in verhouding tot de zon, het leven en het licht te zien. Eigenlijk spreekt Barrios ook over Shamballa, maar geeft het een andere naam, n.m.l. 5e Zon, Het thema zon komt dus steeds weer aan bod.
Als Barrios spreekt over het kosmische kruis dat eens per 26000 jaar samenvalt met het midden van de Melkweg, sluit dit ook nauw aan bij datgene wat Steiner gezegd heeft over het platonische jaar, de precessie van de aardas: Volgens het hermetische principe zo boven zo beneden:
Bij zonsopgang op 21 december 2012 zal de Zon voor de eerste keer in 26.000 jaren opkomen samen met de intersectie van de Melkweg en het niveau van de verduistering. Dit kosmische kruis wordt gezien als een belichaming van de Heilige Boom, de Tree of Life, de Levensboom, een boom die herdacht wordt in alle spirituele tradities van de wereld. (36) Sommige observatoren zeggen dat deze verbinding in 2012 met het hart van de galaxy een kanaal zal openen voor kosmische energie om door de aarde te stromen en haar reinigt en alles wat er op woont – en omhoog brengt naar een hoger niveau van vibratie. . (…aldus Barrios)
Platonisch wereldjaar
De mensheid krijgt elke 2160 jaar een andere sterrenhemel om zich te oriënteren. In de oude Egyptische cultuur beschouwden de priesters een periode van 72 jaar als een dag van een wereldjaar. Rudolf Steiner maakt ons erop opmerkzaam dat een mens elke dag ongeveer 25.920 keer in- en uitademt (18 x 60 x 24) en dat hij gedurende een leven van 72 jaar ruim 25.920 keer (72 x 360) wakker wordt en gaat slapen. Het leven van de mens toont ritmes die overeenkomen met het grote ritme van de sterrenhemel. (49)

Zo is er een ritmisch verband tussen microkosmos en macrokosmos, het ritme van:
in- en uitademen
van slapen en waken
van leven en dood, per 2160 jaar leeft de mens gemiddeld een keer als man en een keer als vrouw.
Nog enkele beschrijvingen van Steiner:
Wanneer u de hele omloop van de zon om de dierenriem (door de verschuiving van het lentepunt) neemt, dus die tijd, die de zon nodig heeft, om, laten we zeggen, wanneer ze in de Ram opgaat in het lentepunt, daar weer terug te komen, zo heeft u 25920 jaren nodig, het platonische wereldjaar. (49)
Men ontdekt, dat na 72 jaar de sterren, eind 30 december op een bepaalde plaats aankomen, de zon komt pas eind 31 december op dezelfde plaats aan. Ze is dus 1 dag langzamer gegaan. Na 25920 jaren blijft ze zover terug, dat de gehele omtrek voltooid wordt. (49)
Macrokosmos en microkosmos.
De Maya’s zeggen:
Hunab K'u is het hart van de Melkweg, de plaats die de Maya's de kosmische baarmoeder noemen. Hunab K'u is de Ene Schepper van Maat en Beweging, het hart van de Melkweg waaruit volgens de Maya's alle maat en beweging komt.
Macrokosmos en microkosmos staan nauw met elkaar in verbinding en men kan verwachten als een cyclus van 25920 jaar weer bij zijn beginpunt is teruggekeerd, dat de mensheid daarmee tevens een nieuwe fase van zijn ontwikkeling ingaat.
Immers de gemiddelde leeftijd 72 van de microkosmische mens komt overeen met de 25920 jaar van de macrokosmos. Daarna begint na een tussentijd een nieuwe incarnatie.(49)
Don Alejandro spreekt over een tijdsvenster rond 2012 waarbij deze gebeurtenissen zich voordoen, dus niet op de exacte datum van 20-12-2012. Vanouds is natuurlijk de winterzonnewende wel een heel belangrijke aanwijzing dat na de koude donkere winter de dagen weer gaan lengen en dat het steeds lichter wordt. Het kerstverhaal van het jonge leven dat geboren wordt en dat door Herodes als representant van de duistere macht bedreigd wordt is daar een sprekende exponent van.
Steiner stelt dat de wederkomst van Christus in de etherwereld samenhangt met de kosmische constellatie en dat deze in de loop van de 20e eeuw bereikt wordt. (43)
In de tijd van de gebeurtenis van Golgotha lag het lentepunt van de zon al sinds enige tijd in het teken van de Ram. Dit punt verschuift in verloop van 25920 jaar door alle 12 de sterrenbeelden van de dierenriem. Het verschuiven is intussen zo ver gevorderd, dat we met het lentepunt heden aangekomen zijn in het sterrenbeeld van de Vissen. In het midden van de 20e eeuw zullen we tot een bepaald punt van het sterrenbeeld aangekomen zijn (50)
Nu is de zon al sinds eeuwen in het teken der Vissen getreden. In de komende tijd zal ze in dit teken zover voortgeschreden zijn, dat dat het uiterlijke voorteken van het verschijnen van Christus in een etherlichaam zal zijn. (52)
Deze nieuwe werkzaamheid van Christus is dus aan een bepaalde kosmische constellatie verbonden.
Samenvatting deel 1
Al in 1909 wijst Steiner als een soort 2e Johannes de Doper op de komst van een nieuw licht tijdperk en is daarmee waarschijnlijk een van de eersten die op het begrip
 New Age wijst. Na hem zijn er vele anderen die er een andere wending aan geven.
Omstreeks 1933 voorziet hij dat er mensen zullen zijn die ervaringen zullen hebben van Christus en zijn nieuwe etherwereld die geschapen wordt als voortzetting van het proces om van de aarde in de(verre) toekomst een zon te maken. Hij voorziet ook ernstige tegenstand van de duistere tegenmachten. Dusdanig dat de mensheid het hele proces ook verslapen kan. M.i.v. het jaar 1998, en het begin van de 21e eeuw verwacht hij nieuwe spirituele openbaringen, die veel sterker zijn dan de eerste golf. Of deze kunnen doorbreken is afhankelijk van de vrijheid van de mens.
Tot zover het eerste deel. In een of meer geplande vervolgartikelen komt het volgende nog aan bod (in andere volgorde):
Voorspellingen m.b.t. nieuwe geestelijke openbaringen in de 21e eeuw en de voorbereidingen daarvoor in de 20e eeuw, de rol van spiritueel vuur, de culminatie en de strijd met Ahriman, de voortgaande zonwording van de aarde, Shamballah
De mensheid over de drempel onbewust en bewust, de uiteenzetting met de wachters op de drempel, loskomen van het etherlichaam en inwijdingsbelevenissen.
BDE- bijna dood ervaringen en ervaringen van Christus als heer van karma sinds 2e helft 20e eeuw
Ervaringen van gestorvenen in 1944 (Sigwart-Dagmar)
De aard der nieuwe vermogens, o.a. etherhelderziendheid, toekomstvisioenen
Nieuwetijdskinderen: indigo-,sterre-,kristal-,en regenboogkinderen.
De drie dagen duisternis en de ervaring van Saulus-Paulus voor Damaskus
De omkering van de verschijnselen die leidden tot het kali yuga en het nieuwe abrahamitische tijdperk. (bewustzijnscoma en vloed)
Mexicaanse mysteriën en Taotl initiatie in kosmische geheimen, afstamming indiaanse volken van Atlantische volken
Kometen vanuit gezichtspunt antroposofie met name Halley 1910 en Biela 1933, strijd in de hemel en asteroïden en toekomstige kometen
Het zesde ras in de visie van verschillende helderzienden, o.a. Cayce, Deunov en Steiner en het nog komende waterman tijdperk
Het jaartal 1998 bij Steiner, apocalyptische bazuinen
Geestzelf, jonkvrouw Sophia en de geboorte van het hogere ik
Over het wezen van de tijd en ether, kan de tijd versnellen? Nieuwe elementaargeesten, singulariteit.
Verschillen tussen kalenders gebaseerd op de zon (12) en op de maan (13), lineaire tijd en cyclische tijd, het ritme van 25920 jaar en maanknopen
Antroposofie, New Age en wetenschap.
Een beeld van de sterrenhemel in Mexico, de Melkweg met het blote ook zichtbaar.
Om jaloers op te worden voor ons hier in Nederland met onze lichtvervuiling.
Verwijzingen en noten.
Als er onderstaand naar een boek van Rudolf Steiner verwezen wordt, gebeurt dat aldus:
GA177 14-10-1917, wat dan betekent: in de Gesamt Ausgabe van de Rudolf Steiner Verlag Dornach Schweiz, is dit nummer 177 en daaruit de voordracht van 14 oktober 1917.
Eventuele Nederlandse vertalingen zijn hier te vinden:
alle schuin geplaatste tekst in dit artikel is citaat, als in een citaat vette tekst of onderstreepte tekst staat, dan is dat door de auteur gedaan.
02. Hollywood film over 2012 http://www.sonypictures.com/movies/2012/,
http://www.mexicovandaag.nl/2009/10/mexnl-maya-2012.html niet Hollywood maar volkenkunde museum Leiden. En http://wieklenssenfilm.nl/index.php?page=zero_nl van Wiek Lenssen , http://www.avro.nl/tv/avro_kids/tv/2012/ de Nederlandse Tv-serie
03. Vooral op internet zijn er veelvuldig verwijzingen naar het trancemedium Edgar Cayce (noot 10-11) en de mysticus Peter Deunov en Steiner natuurlijk, bij de boeken scoort de openbaring van Johannes en de profetieën van Daniel.
04.Er zijn natuurlijk veel meer auteurs, zowel binnen als buiten de maya-gemeenschap o.a.:John Major Jenkins, Peter Toonen, Terence McKenna, Lawrence E.Joseph, Fred Butter, Gerald Benedict, Carl Johan Calleman, Barbara Hand Clow, Jose Arguelles, Kia Windrider, Geof Stray, Hunbatz Men, Kiesha Crowther, David Icke, Robert Powell, Drunvalo Melchisedek, Zecharia Sitchin en Wiek Lenssen, hun insteek varieert van wetenschappelijk tot New Age.
Geoff Stray de auteur van het boek –voorbij 2012_ en beheerder van een website http://www.diagnosis2012.co.uk/ waarop bijna alles wat met het thema 2012 te maken heeft verzameld is zegt geschrokken te zijn te bemerken dat er enkele Maya sjamanen zijn, die naast hun oorspronkelijke profetieën, toch ook onderhevig zijn aan beïnvloeding door New Age ideeën.
05. Volgens Sven Gronemeyer, de Duitse wetenschapper over een pas ontdekt
 1.300 jaar oude stenen tablet van de Maya’s: beschrijven de hiërogliefen hierop de terugkeer van Bolon Yokte, de mysterieuze Maya-god van creatie en oorlog. Anderen spreken weer over: the return of Quetzalcoatl (waarover in vervolgartikel meer)  http://www.2012thebook.com/
08. Don Aleandro Cyrillo Perez met een eigen website: http://www.shiftoftheages.com/
09. Dit is mogelijk een verwijzing naar 25.920 jaar i.p.v. de afronding 26.000 jaar, zie ook noot 49, computerberekeningen komen tegenwoordig op 25.800 jaar uit http://www.kennislink.nl/publicaties/rotatie-en-precessie-van-de-aarde maar de berekening is extreem moeilijk http://www.inspiratiesite.nl/newage2012.html
10. Edgar Cayce is een trancemedium, daarom ook wel de slapende profeet genoemd. Zijnde in trance werden hem vragen gesteld. Deze bleken zeer accurate toekomstvoorspellingen te bevatten, maar ook mededelingen over Atlantis en over reïncarnaties kwamen voor in zijn readings, o.a. hier is daar meer over te lezen: http://www.metasynmedia.com/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce, http://www.armageddon2012.nl/Voorspellingen/edgar-cayce-en-atlantis.html, http://near-death.com/experiences/cayce11.html http://tmgnow.com/repository/global/poleshift.html
11. Magnetische contra fysieke pool
12. Carlos Barrios op http://www.daanspeak.com/Maya01.html en
14. In de Celestijnse Belofte wordt er ook over trilling gesproken op een materiële manier. Bij Deunov en Steiner (zie vervolgartikel) gaat het dan om een spiritueel vuur.
15. Dit motief komen we bij Rudolf Steiner ook tegen als de strijd tegen de duistere geesten. In de afgelopen nummers van Apokalyps Nu is daar aandacht aan besteed –de triomf van Ahrimans incarnatie deel 1-2-3, titel Christus en de tegenstrevende machten.
16. Hier komt iets tevoorschijn, wat wij in het westen kennen als het Manicheïstische principe, het boze niet bestrijden maar het omvormen
17. Met het noemen van het vijfde element ether zit Barrios zeer dicht aan tegen het begrip wat Steiner hanteert om het nieuwe dat komt aan te duiden, het element ether – het rijk waar energie leeft en beweegt. Verderop meer daarover
18. Carlos Barrios is auteur van 'The book of Destiny: unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the prophecy of 2012.
19. NASA o.a. over zonnevlammen http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html, maar ook over een aantal andere fenomenen de astronomie betreffende
20. Elohim en Ufo’s. http://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ABlism , De mensen van de Raël beweging claimen ook inmiddels een mens gekloond te hebben en zitten daarmee op het spoor van de transhumanisten (zie ook de vorige Apo Nu)
21. Wij zijn ons brein van Dick Swaab en Oneindig bewustzijn van Pim van Lommel.
22. http://www.skepsis.nl/mayakalender-2012.html sceptisch maar toch informatief
24. Over precessie de volgende websites:
25. Zonneactiviteit en gedrag mensen http://www.verborgennieuws.nl/tag/zonnecyclus
27. http://www.klimatosoof.nl/node/786 weinig activiteit
31. Nibiru /planeet X, e.e.a. baseert zich waarschijnlijk op een voorspelling van Hunbatz Men http://www.ciherald.co.ck/articles/t429h.htm, http://www.terugnaardesterren.com/nibiru.html
Hoewel de controversiële Zecharia Sitchin dit al eerder genoemd had.
32. GA 346, 15-9-2 4 Steiner sprekend over kometen:Es werden erste Schritte dem Satan gelingen, Unordnung in das Planetensystem hineinzuschaffen. In een volgend artikel meer daarover. , http://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Shoemaker-Levy_9
33. http://astroarts.punt.nl/index.php?gr=789230 over fotonengordel bevestigend
34. Godenschemering bijv. Ragnarokk http://nl.wikipedia.org/wiki/Ragnarok
35. GA 237, 3-8-1924 Dritter Band: Die karmischen Zusammenhänge
36. Overeenstemming tussen uitspraken van Barrios en Steiner.
37-40 en 41 GA 118, 25-1-1910 zie noot 52
38.GA 316 23-04-1924 Meditative Betrachtungen und Anleitungen…. Heilkunst
39.GA 127, 30-11-1911 Die Mission der neuen Geistesoffenbarung
42. GA 104, 30-6-1908 Die Apokalypse des Johannes
43. GA 118, 18-4-1910 kosmische constellatie wederkomst Christus zie ook noot 50 en 52
44. GA 118, 15-5-1910 zie noot 52
45. Mededeling Dagmar 1945 in boek Sigwart – bericht uit het leven na de dood
46. Aura aarde verandert, aarde wordt zon GA 96, 1-4-1907, GA 97, 3-2-1907, GA103, 26-5-1908, GA 104, 26-6-1908, GA 105, 14-8-1908, GA 106 12-9-1908,
Ook nieuwe ethersfeer, GA 118 wederkomst Christus in de etherwereld
http://www.de-lemniscaat.nl/griep.html, daarmee samenhangend het vermeerderen van het aantal zonnevlekken op de zon als teken van verval van de zon GA 237 8-8-1924
47. Over het zon worden van de aarde, hebben behalve Aharon o.a. ook George Goelzer en Johanna von Keyserlingk bericht. Aharon: De spirituele gebeurtenis van de twintigste eeuw , De nieuwe ervaring van het bovenzinnelijke.
48. Und die Erde wird zur Sonne: Zum Mysterium der Auferstehung van Sergej Prokofieff
49. Platonisch wereldjaar: http://www.liesbethbisterbosch.org/act/act06/05hemelpool/hemelpool.htm
GA 312.26-3-1920 over een dag en een nacht van Brahma
GA 201 16-4-1920 macrokosmos en microkosmos en ook de verhouding van maanknoop met platonisch jaar
50. GA 118,13-3-1910 kosmische constellatie i.v.m. Christus zie ook noot 43
51. aantal informatieve websites, maar slechts een fractie van het totaal:
http://www.labyrinthina.com/mayan.htm profetie Hunsbatz Men.
52. alle citaten uit GA 118 de wederkomst van Christus in de etherische wereld. Het eerdere artikel in Apokalyps Nu van januari 2010 was een voorbereiding op het huidige thema.
Met dank aan het correctiewerk van Anneke en Rikie.
wordt vervolgd deel 2.

terug naar introductie

7 opmerkingen:

Anoniem zei

The Shift of the Ages film project, with the support of Common Passion, is pleased to announce the release of the Shift of the Ages film: an epoch tale…a Mayan journey through time.
People around the world will be able to view the film online in high definition through the Shift of the Ages website starting Friday December 14th, 2012 on http://shiftoftheages.com.

cheese curve zei

het vervolgartikel is 20-12-2012 uitgekomen:

de Maya's en het nieuwe tijdperk

cheese curve zei

komeet Ison verwacht lente 2013
link

Uit de tekst boven:

In een andere toespraak is hij nog wat concreter en voorziet de aanvang van deze duisternis op 31 maart 2013 en heeft het dan over een duisternis van 60-70 uur. ( red. dat is 2 x zo lang als de voorspelling van 30 uur en komt daarmee dichter in de buurt van 3 dagen) We worden dan bezocht door grote catastrofes, zoals aardbevingen, vulkanenuitbarstingen, overstromingen, hurricanes en tornado’s. Ook zullen er twee kometen aan de hemel verschijnen: een grote en een rode.Aldus Don Aleandro Cyrillo Perez. (08)

cheese curve zei

nieuwe inzichten rond uitblijvend zonnemaximum 6-3-2013
waar-blijft-toch-dat-zonnemaximum

cheese curve zei

meer nieuws over
zonnevlammen:

Anoniem zei

Bei Steiner (Arbeitervortrag 1923): 'Es wird langsam gehen; aber wenn die Sonne in ihrem Frühlingspunkte in das Zeichen des Wassermannes eingetreten sein wird, dann wird sie gerade so günstig ihre Strahlen herunterschicken auf die Erde, daß die amerikanische Kultur und Zivilisation dann besonders mächtig sein wird. Das sieht man schon heute.' 349.60

Anoniem zei

Deutsch zu Note 43: Jetzt ist die Sonne schon seit Jahrhunderten ins
Zeichen der Fische eingetreten. In nächster Zeit wird sie in diesem
Zeichen so weit fortgeschritten sein, daß es das äußere Anzeichen für
das Erscheinen des Christus im Ätherleib sein wird. Sie sehen also,
daß die Anthroposophie nicht wie irgendeine theoretische Lehre der
Welt verkündigt wird, sondern daß die Zeichen der Zeit uns die Aufgabe
geben, Anthroposophie zu lehren. Diese Verkündigung ist im
Westen schon seit vielen Jahrhunderten von denen, die sich Rosenkreuzer
nennen, vorbereitet worden. Unter den Rosenkreuzern wurde
neben den vier Evangelien ein fünftes gelehrt.

GA 118, 18-4-1910.