zaterdag 22 april 2023

Rudolf Steiner en Peter Deunov


Marc van Delft richtte zich in een open mailwisseling tot een aantal mensen.

Ik reageer niet in die mailgroep maar zet dit op mijn blog aangezien het onderwerp voor meerdere mensen interessant zou kunnen zijn. Mijn reactie (als een van de anderen) erop staat helemaal onderaan, dus doorscrollen eventueel.


HOI PAUL en de anderen

Ik was vanavond bij sprankje hoop

en daar gaf Harrie Salman een voordracht over 

Rudolf Steiner en Peter Deunow

Hijheeft ook net een vrij dik boek geschreven over beiden:


Rudolf Steiner

&

Peter Deunow

Aangezien jij (gericht aan PW) nogal wegloopt met Peter Deunow 

leek me dat voor jou wel een interessant boek.

Het is een vergelijkende biografie.

Deunow is een Bulgaar, en het Bulgaarse volk 

schijnt wel een interessant volk te zijn 

voor de geschiedenis van het esoterisch christendom, 

want zowel de bogomielen als de catharen  komen daar vandaan, 

en het Rila gebergte schijnt het gebergte van de inwijdingen of zoiets te zijn.

Deunow vertegenwoordigt de impuls van het voorbereiden 

van het toekomstige 6e slavische cultuurtijdperk.
De cultuur van de liefde en de broederschap, de christus-cultuur.

Na de pauze moesten we aan de door Deunow ontwikkelde 

pan-eurithmie doen.

Een soort rijdansen die je 's morgens vroeg in de natuur 

bij zonsopgang moet doen, in de bergen en de bossen, 

om de levensether of prana van de natuur in je op te nemen....

Volgens Steiner is het de bedoeling dat het slavische volk, 

de Russen e.a. zogezegd 'opgevoed' of voorbereid moeten worden 

[zolang ze nog 'in de wacht' zitten] 

door Midden-Europa en door de antroposofie.

'Alleen de antroposofie kan Rusland redden'....

Alle wereld-oorlogen zijn ontstaan doordat Amerika-Engeland 

[de ahrimanische loges] dit willen verhinderen, 

want die willen hun oppermacht tot in het oneindige voortzetten.....

Hij ziet de huidige Oekraïne-oorlog ook als een uitvloeisel daarvan....

Rusland is ook ontspoord door een demonische Mongoolse impuls, 

die de 1e wo en het bolsjewisme veroorzaakte, 

sjamanistische geesten uit het oosten 

hebben het Russische volk aangestoken, 

al sinds de Tataren inval ....

Die veroorzaakten de gewelddadige regimes 

waarbij het individu niet telt, 

alleen de macht van de tiran.

Steiner zegt:
Het is òf driegeleding, òf technocratie c.q. bolsjewisme.

Dat zien we nu, 

nu wereldwijd een maoïstische communistische  

technocratie wordt ingevoerd....

Tijdens zijn leven zag Steiner / en daarna zagen wij 

Rusland en Duitsland in de afgrond glijden....

Voor Rusland aan zijn taak voor het 6e cultuur tijdperk kan beginnen, 

zal het nog wel 1500 jaar duren voordat het Russische volk genezen is 

van die scorpionische mongoolse ontsporingen 

en de haat die nu tussen Rusland en het Oekraïense volk 

is ontstaan door de oorlog....

Volgens Salman zijn Steiner en Deunow  beiden ingewijden 

en werken in de geest met elkaar samen.

Er kwam eens een Bulgaarse jongeman die in de leer bij Steiner wilde gaan, 

maar Steiner zei: U zult uw leraar vinden.

Hij is later secretaris van Deunow geworden.

In Bulgarije is de antroposofie en de Deunow-beweging gemengd.
Deunow leefde van 1864-1944, en hij integreerde na Steiners dood in 1925 

de leringen van Steiner in zijn eigen beweging

of hij verwees er vaak naar.

In de antroposofische beweging en op vrije scholen in Bulgarije 

doet men ook aan pan-eurithmie, 

en bij de Deunow-aanhangers wordt ook Steiner gelezen.

De benadering is echter anders, 

Deunow werkt meer vanuit het hart, 

en vanuit dans en muziek, gezondheid, 

Steiner wordt meer vanuit het denken benaderd.

Er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen.

Na de pauze deden we die pan-eurithmie, 

ik vond dat zelf saai en vervelend,

maar ik heb een hekel aan sport en bewegen, 

en de muziek die meneer Deunow had geschreven stelde ook niets voor.

Daarna vertelde Salman nog wat meer over Deunow.

Steiner en Deunow zijn beiden christen-ingewijden, 

bij Deunow ligt de nadruk op ontwikkeling van deugden, 

sociale omgangsvormen, het overwinnen van de dubbelganger, 

een gezond lichaam, beweging en zang.

Salman verwees ook naar andere spirituele meesters:

Daskalos in Cyprus

Van Rijkenborg in Haarlem

en iemand ....??? in Denemarken geloof ik...

Dus ik denk dat Harrie Salman 

wel erg op jouw golflengte zit....PW


Groetjes van:

Marc van Delft


Mijn reactie op een en ander:

In mijn blog heb ik al langere tijd me bezig gehouden met Peter Deunov of Beinsa Douna zoals hij ook wel genoemd word.


Van Salman weet ik dat hij zeer positief staat/stond tegenover Tomberg degene die in zijn latere leven afstand heeft gedaan van de antroposofie en Steiner  en overgegaan is tot het katholieke geloof.

Tomberg aanhangers zoals Robert Powell zagen Tomberg als de Maitreya Bodhisattva bijvoorbeeld (zie ook verder)

In een artikel schrijft Salman ook over de ideeën die er leven dat Peter Deunov de Maiteya bodhisattva zou zijn.

Steiner sprak van de Maitreya bodhisattva als diegene die de mensheid in de 20e eeuw het meest over de etherische Christus zou vertellen.

Nu is bekend dat alleen Steiner dit tot zijn hoofdthema had. Steiner was dan ook geïnspireerd door dit hoge wezen. Hier meer daarover.

Ondanks een ijverig zoeken bij Deunov is bij hem toch niet te vinden dat hij het over de etherische Christus sprak zoals Steiner dat verwoordde, hoewel hij wel degelijk een christelijk ingewijde was net zoals Daskalos.

Deunov en Steiner kenden elkaar.

In dit artikel word verteld dat een leerling van Steiner (Boyan Boev) tevens een leerling van Deunov werd.

Deunov vertelde deze leerling dat Steiner een reïncarnatie van Pythagoras zou zijn. Dat heeft Rittelmeijer echter ook ooit eens gedacht maar die vraag stellende aan Steiner weersprak en ontkende hij dat.

Dat Deunov er wat betreft Steiners incarnatie naast zat toont ook al aan dat de claim om Maiteya bodhisattva te zijn onterecht is/was.

Heel uitvoerig wilde ik er nu nog niet op ingaan. Maar onderstaand staan diverse links naar artikelen waar dat al wel gebeurd is.

Onlangs kwam mij ook de persoon Dimitar Mangurov onder de aandacht. Een schrijver uit het oosten die zeer esoterische lezingen houd en zich zeer tot de ideeën van Judith von Halle aangetrokken voelt alsmede ook van Tomberg en ook Bondarev. Over deze man ben ik bezig een ander artikel te schrijven momenteel. Als dat af is zal ik het wel via een link aangeven. Maar deze man is ervan overtuigd dat Deunov de Maitreya Bodhisattva is/was.

Deze Dimitar ziet zichzelf als een reincarnatie van Apollonius. Daarover meer hier.Ondertussen heb ik het boek van Salman over Steiner en Deunov gelezen.

Het is wel een informatief boek. Over Steiner hoorde ik weinig nieuws maar over Deunov die mij nog relatief onbekend was wel iets meer.

Het is duidelijk dat zowel Steiner als Deunov christelijke ingewijden waren. Deunov van het nivo van Daskalos. Met zeer verschillende opgaven te vervullen voor de (westerse en slavische) mensheid. Deze verschillen worden volgens mij goed belicht door Salman. Omdat Salman ook heel erg positief over de katholieke Tomberg was ,was ik wel nieuwsgierig hoe hij e.e.a. in dit boek zou gaan beschrijven.

Gelukkig distantieert hij zich van diegenen die in de kringen van de witte broederschap Deunov voorstellen als de Maitrea Bodhisattva (zoals bijv. Dimitar Mangurov). Hij gaat ook niet mee met degenen die denken dat Deunov een reïncarnatie van Meester Jezus geweest zou zijn. Hij gaat ook niet mee met Judith von Halle dat Steiner de incarnatie van meester Serapis zou zijn.
Salman laat zien dat hij Prokofieff als bron goed gelezen heeft.

Over Olivier Manitara (die zich graag als moderne Esseen presenteert) schrijft Salman niet. 

Deze heeft namelijk een heel aantal boeken over Deunov en ook Aivanhov geschreven waaronder:

https://boutique-essenienne.quebec/products/vies-successives-de-peter-deunov Frans

https://boutique-essenienne.quebec/products/vies-successives-de-peter-deunov Nederlands

over de vorige incarnaties van Deunov. Salman tipt dit in zijn boek slechts aan.

Tot zover Kees Kromme


onderstaand eea aan links ook over de visie van Deunov en over zijn toekomstvoorspellingen, waarvan sommige echter achteraf aangepast zijn.

https://antropocalypse.blogspot.com/2012/10/beinsa-douno-peter-deunov-bodhisattva.html

https://antropocalypse.blogspot.com/2012/10/wie-was-rudolf-steiner.html

https://antropocalypse.blogspot.com/2012/10/daskalos-magier-van-strovolos-over.html

https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2007/10/ein-bodhisattva-aus-bulgarien.html

https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2010/05/beinsa-dounos-new-epoch.html

https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2012/10/the-new-message-of-sun.html

https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2012/11/de-voorspelling-van-peter-deunov-1864.html

https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2012/12/the-second-coming-e-book.html

https://updateantroposofyapocalypse.blogspot.com/2023/03/brief-van-de-latere-tomberg-over-zijn.html
terug naar inhoudsopgave

Geen opmerkingen: