zaterdag 6 oktober 2012

Wie was Rudolf Steiner?


Wie was Rudolf Steiner? (met duitse en engelse teksten)


Binnen antroposofische gelederen is er al sinds het begin van de 20e eeuw gedacht en gespeculeerd over wie Rudolf Steiner in vorige incarnaties geweest zou kunnen zijn. Of dit moreel gezien laakbaar is of niet is hier niet het onderwerp van dit artikel.
Diverse openbaar toegankelijke boekwerken en internetartikelen  zijn aan deze vraagstelling gewijd.

Bronnen.
   

Het boek van Margarete Kirchner-Bockholt:
Die Menschheitsaufgabe Rudolf Steiners und Ita Wegman neemt daarin een belangrijke plaats in naast het onderzoek van Adolf Arenson. Hier wordt verder niet ingegaan op Ita Wegman. (in de boeken van Zeylmans wordt hier wel uitgebreid op ingegaan)

Uit diverse bronnen komt onderstaand rijtje tevoorschijn. Het is geen geheim want er is op internet volop over te vinden.

1. Eabani (Enkidu) (3000 BC-beginning of Kali Yuga) --- the "wild man" of the Gilgamesh saga
2. Cratylus (Kratylos) (6th or 7th C. BC) --- priest of Temple of Ephesus; subject of dialogue of Plato where eurythmy is described. (I translated this whole dialogue in 1980 as part of my Ancient Greek studies at UT-Austin.)
3. Aristotle (4th C. BC)
4. Schionatulander (9th-10th century) --- Steiner's 1st post-Christian incarnation which puts him in the Grail stream. I believe he was killed because he was mistaken for Parsifal. (He dies in Sigune's arms. She is said to be Ita Wegman. Some a-pops reverse the two of them.)
5. St. Thomas Aquinas (1225-1270)
6. Rudolf Steiner (1861-1925)

Ook o.a. in een engelstalige versie te vinden.


Dit  (boven) zijn gegevens die zo open en bloot op het internet circuleren.Ook nederlandstalig.
Of het allemaal correct is, is niet aan de auteur om te bepalen. De betreffende boeken geven redenen soms aanknopend aan mededelingen van Rudolf Steiner zelf, soms ook van zijn leerlingen, die zouden pleiten voor deze incarnatiereeks. Soms ook is het wilde speculatie. Rudolf Steiner schijnt zelf gezegd te hebben dat zijn incarnatielijn als een rode draad door de hele historie heen loopt.

Boddhisattva Maitreya.

Een heikel thema wat in bovenstaande (nog) niet terug te vinden is, is Rudolf Steiners verhouding tot de grote ingewijden zoals deze bekend zijn uit het verleden.
Er is door diverse partijen over gespeculeerd dat Steiner Zarathoestra of Christian Rosenkreutz geweest zou kunnen zijn of Jeshu Ben Pandira.
Over dit thema hebben zich wederom weer diverse andere auteurs gebogen en de argumenten voor en tegen breed uitgemeten. Hierbij blijkt dat e.e.a. soms in grove tegenspraak met elkaar is of lijkt te zijn. Enkele van deze argumenten staan in de planning om in latere artikelen nog eens een keer belicht te worden in dit blog.
Enkele schrijvers die zich uiteengezet hebben met dit thema zijn (klik op de naam voor een link naar verdere informatie):

Heinz Eckhoff , interessant is ook zijn visie op Abraham
Mara Friederich
Hans Gessner
Judith von Halle 
Hermann Keimeyer wel beschouwt als een soort Benjamin Creme binnen antroposofische gelederen.
Johanna von Keyserlingk 
Mieke Mosmuller 
Robert Powell
Sergej Prokofieff 
Harrie Salman
Willy Seiss 
Valentin Tomberg (is zeer controversieel wegens zijn latere betrekkingen tot het katholicisme) en hier, leest u hier een brief van hem aan het eind van zijn leven.Daar beschrijft hij zijn verhouding tot Steiner en de anthroposofie.
Joel Wendt   en hier een uiteenzetting inzake dit thema van de auteur op een forum van aardespiegel

Een aparte plaats neemt in, vanwege persoonlijke ervaringen van de auteur nml.  Nicolaas de Jong. Door de auteur Gerard Hermans zijn er 2 artikelen geschreven over deze persoon. Een van deze artikelen is destijds ook ingediend voor plaatsing in Motief, maar het artikel werd destijds door Michel Gastkemper afgewezen, die destijds in de redactie van Motief zat.; Gerard vind het artikel nu te gedateerd om nog gepubliceerd te worden, maar wellicht dat er een update van kan plaatsvinden? Destijds was de motivatie voor publicatie: maar er moet toch iemand zeggen dat de koning geen kleren aan heeft!. Maar er zijn nog genoeg andere bronnen waar men zelf research kan doen.
 activiteiten NdJ vroeger en nu:
 idem

Een aantal van bovengenoemde auteurs wordt als controversieel gezien, misschien juist wel omdat zij zich met dit thema hebben bezig gehouden.

In  anthrowiki staat het volgende vermeld (Duits), gezien het slot van het artikel geplaatst (gekleurde tekst) door een Tomberg sympathisant:.

Die Bodhisattva-Frage innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft 

Bereits zu Lebzeiten von Rudolf Steiner stellten sich die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft die Frage, wer es denn sein könne, wenn der Maitreya Bodhisattva von Rudolf Steiner ausgerechnet als der eigentliche Verkünder des ätherischen Christus bezeichnet wurde, von dem er selbst gewissermassen nur ein Vorläufer sei. "Noch in diesem (20.) Jahrhundert - und immer mehr Menschen in den nächsten Jahrtausenden - werden Menschen dazu kommen, den Christus zu schauen in seiner Äthergestalt.(...) Derjenige, der diese Wissenschaft im höchsten Maße besitzen wird, wird der Maitreya-Buddha sein, der in ungefähr 3000 Jahren kommen wird." (GA 118, Vortrag vom 27.02.1910, S. 91). "Der Bodhisattva, der an Gautamas Stelle trat, als dieser zum Buddha wurde, wird niedersteigen in der Gestalt des Maitreya-Buddha, um die Menschen zur vollen Anerkennung des Christus zu bringen. Er wird der größte der Verkünder des Christus-Impulses sein und vielen das Erlebnis von Damaskus möglich machen." (GA 118, Vortrag vom 13.04.1910, S. 227). Viele Anthroposophen glaubten aufgrund der verbürgten Aussage von Rudolf Steiner, dass dieser Bodhisattva noch im 20. Jahrhundert sein Verkünder-Wirken von der "Wiederkunft Christi" beginnen werde, dass er selbst es sei - dass also Rudolf Steiner der Maitreya Bodhisattva sei. Zuerst verbreitete diese Auffassung Adolf Arenson, wenngleich ihm Elisabeth Vreede heftig widersprach. Doch nach und nach teilten immer mehr Anthroposophen, so etwa Herbert Wimbauer und Heinz Eckhoff die These von der Bodhisattvaschaft Rudolf Steiners. Als erste war es wohl Elisabeth Vreede, die einen anderen Verdächtigen präsentierte, nämlich Valentin Tomberg. Dieser hatte in den späten 30er Jahren nämlich eine vielbeachtete Vortragsreihe über die "Wiederkunft Christi im Ätherischen" gehalten. Auch diese Sicht gewann viele Anhänger. So übernahm diese Variante, neben Willi Seiß und Hermann Keimeyer, die beide aus eigenem Schauen schöpften auch der Kölner Jurist Prof. Dr. Martin Kriele, der in einem Artikel in der Zeitschrift NOVALIS, Ausgabe 03/2003 denn auch erklärte, wie es kommen konnte, dass Valentin Tomberg selbst diese Variante zu seinen Lebzeiten brüsk abwies. Noch heute ist diese Frage letztlich offen, doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht in der Tat für die Tomberg-Variante.

Het zal duidelijk zijn dat hierover het laatste woord nog niet gesproken en geschreven is. Bovenstaande is tegenwoordig allemaal uitvoerig te vinden na enig speurwerk op het internet.

Externe bronnen.

Wat minder bekend is dat er ten tijde van Steiner andere geestelijke stromen hebben bestaan en nog bestaan. Behalve dan die van Daskalos (overigens na 1925) elders in dit blog gerefereerd.
Enkele bronnen: w.b. Daskalos zie hier en hier en hier.

Een daar van wil ik hier noemen en daar later ook nog op terug komen in volgende artikelen. Het gaat over de stroming die samenhangt met Peter Deunov (Beinsa Douno).

Boyan Boev en Peter Deunov (engelse tekst)

Peter Deunov (Beinsa Douno)

Een (vroegere) leerling van Steiner genaamd Boyan Boev . Deze had een gesprek met Steiner, welke hem verwees naar een leermeester in Bulgarije.

  The following is a translation from the book "'The Sunrise' of the
  White Brotherhood- Sings and Plays, Learn and Lives". It was compiled
  by Vergiley Krustev.

  "Before the Balkan War, Boyan Boev was a student in Munich. Rudolph
  Steiner was his lecturer. Because of his distinctive features (his
  father was Armenian and his mother Bulgarian), Boyan Boev made an
  impression on Steiner, who asked him where he came from. When he heard
  the answer Steiner exclaimed:" You come from Bulgaria? Do you know that
  Bulgaria is one great country? It is very important country, and it,
  along with the rest of the Slav people will play a major role in the
  world future." After this conversation Steiner talked to Boev
  privately. He asked him why he had come to study here. To the answer "I
  want to become your student and learn 'higher sciences'." Steiner
  replied :"There is no need for you to be my student, because the Great
  Master is in Bulgaria. So go back there and become his pupil." Boyan
  Boev returned to Bulgaria and met the Master. He also wrote
  hundreds of pages on Rudoplh Steiner's works and translated many
  others.

  Once in a conversation, in 1911, the Master (Beinsa Douno, his physical
  name is Peter Deunov) was asked if he was familiar with Rudolph
  Steiner's works. The Master replied that he knew this eminent occult
  man. When asked to explain how he met him the Master said: "We've met
  but not in the physical world."

  In one occasion the Master said: "
Rudolph Steiner is a reincarnation of
  Pythagoras
." All the students were stunned. That meant that Rudolph
  Steiner was not just an ordinary person and ordinary spirit. He
  carried, within him, knowledge from the past. For him the Master had
  said: "Rudolph Steiner has a mission in Europe. He has to prepare the
  European mind to accept the New Teaching that is coming on Earth."
  Everybody knew that the New Teaching was the Teaching of the Master.
  Boyan Boev knew that too, but the rest of Steiner's adherents just
  didn't want to believe it.

  On 31 Dec 1922 some of Steiner's enemies burnt his School. When the
  Master was told this he smiled and said: "At the time Pythagoras let a
  woman in his School, and because of her the Greek burnt it down. But
  he didn't learn his lesson then. And now the same thing happened to
  Pythagoras, today's Steiner, again - his school was burnt down because
  of a woman. " Boyan Boev found that the name of the woman was Maria
  Sivers, who originated from Russia, was fluent in Russian, French,
  German, and English, and was Steiner's best assistant. Another student
  found the name of Pythagoras' assistant, and told the Master about it.
  He told them that this was the same person. "In major reincarnations
  these tow souls go together." - he explained.

  After his School was burnt down, his followers built new homes, out of
  stone, for his students. Pictures of the new buildings were shown to
  the Master, and was asked if they needed such homes in Bulgaria. "We
  can cope without them."-he replied. Steiner left this world on 30
  March 1925.

  Once after a lecture Boyan Boev asked the Master if there had been any
  eminent occult people. from the other world, to come to His lectures.
  The Master answered: "Rudolph Steiner and Sedir are the only ones,
  from the gone occult people, to come here for lectures in an invisible
  for you School. I had conversations with Steiner, who once told Me:
  -Master, I wonder how can you express so many great ideas and truths
  in such a simple, human language?
  -But this is not an ordinary language. This is the most precise
  language on earth and in it only can the occult Truth be delivered." "

Het mag duidelijk zijn dat dit verhaal gekleurd kan zijn door persoonlijke voorkeuren van voormalig Steiner leerling en later Deunovs leerling Boyan Boev.
Maar het kan te denken geven dat een spiritueel leraar, die op zeer veel punten van zijn wereldbeschouwing raakvlakken vertoont met de antroposofie van Rudolf Steiner, dat deze man (met de naam Beinsa Douna, Petar Danov, Peter Deunov) beweert dat Rudolf Steiner een reïncarnatie van Pythagoras zou zijn. 

Over wie Beinsa Douno zelf is volgens een aantal van zijn aanhangers komt nog een ander artikel op dit blog. In ieder geval baseren deze leerlingen zich mede op uitspraken van Rudolf Steiner, die ze vervolgens toepassen op hun leraar Beinsa Douno (deze naam betekend volgens hen vertaald: de brenger van het goede door het woord). 
  
Ik vermeld het hier zonder er zelf een waardeoordeel aan te willen hangen omdat binnen de mainstream antroposofische media (in Nederland) dit niet of nauwelijks aangehaald wordt. Er wordt gezegd dat iemand in Nederland in 1999 hen mede op bepaalde ideeën heeft gebracht. Nu ken ik alleen Harrie Salman, maar misschien zijn er toch ook andere mensen mee bezig. Het zou al te makkelijk zijn om het af te doen als zijnde allemaal onzin. Althans dat is niet de insteek van de auteur van dit artikel. Maar als onderzoeksproject op dit blog zou het interessant kunnen zijn als diverse lezers zouden reageren. Een artikel is ook gewijd aan de voorspellingen van deze man tav het komende zesde tijdperk.

Steiner-Pythagoras.Pythagoras

 Als aanzet (en reactie op bovenstaande) daartoe enkele passages waar Steiner spreekt over Pythagoras.
Hij ziet hem als leerling van Zarathas (een latere incarnatie van Zarathustra) en P. wordt weergeboren als een der wijzen uit het oosten (welke zoals bekend leerlingen waren van Zarathoestra) en (aan)schouwt nog de pas geboren Jezus zoals beschreven in het Mattheus-evangelie, welke ook Zarathoestra is. Deze wijze uit het oosten is dan al op leeftijd en maakt het Mysterie van Golgotha en drie jaar daarvoor de doop in de Jordaan op aarde, de incarnatie van Christus niet meer mee.
Pythagoras was de stichter van een mysterieschool.

Nu spreekt Steiner er ook over dat er op het gebied van het karma-onderzoek grote fouten gemaakt kunnen worden, omdat bijvoorbeeld niet alleen het -ik- reïncarneert, maar ook het astraal en het etherlichaam. Zo is er op dat gebied een verband tussen Zarathoestra en zijn leerlingen Hermes en Moses (spirituele economie). Een karma onderzoek dat nog niet geheel stoelt op een ontwikkelde intuïtie kan dan makkelijk in de fout gaan. Er wordt wel beweerd dat een Heide Oehms en Jostein Saether en Christine Feuerstack  om van Nicolaas de Jong maar te zwijgen, slachtoffer zijn van deze mogelijke foutbeoordelingen. Maar dit is een uiterst moeilijke materie, zodat men voorzichtig moet zijn met de beoordeling daarvan.
Zo ook is het goed mogelijk dat bij de vaststelling door mensen met helderziende waarneming van incarnaties van Steiner er dergelijke fouten gemaakt worden. (zie bijv. onder droom van Rittelmeyer).


Steiner: Pythagoras. Das Ich des Zarathustra ging in einen Leib, der im alten Assyrien lebte, in Nazarathos oder Zarathas, den Lehrer des Pythagoras. So daß wir also die pythagoreische Weisheit, die auf tiefe okkulte Weisheit zurückgeht und in Verstandesform gekleidet ist, zurückgehen sehen auf Zarathas. So sehen wir, wie die Kontinuität aufrechterhalten wird, sehen, wie der, der die Sonnengeheimnisse übernimmt, weiterwirkt auf die nachatlantische Kultur. Pythagoras hat auf seinen Reisen die Einweihungsstätten seines Lehrers Nazarathos besucht. GA 109 3-2-1909 Anhang

Pythagoras wird selbst wiedergeboren dann als einer der drei Weisen aus dem Morgenlande und wird dann ein Schüler des Jesus von Nazareth. GA 109, 31-5-1909, von Buddha zu Christus

Pythagoras, der große Initiator einer gewissen Richtung der griechischen Kultur, hat in einer früheren Inkarnation als Trojanerheld mitgekämpft auf seiten der Trojaner, so wie er selbst sagt, daß er der trojanische Held war, der im Homer entsprechend angeführt wird, und daß er sich als
Gegner der Griechen wiedererkannte, weil er seinen Schild wiedererkennt. Pythagoras erzählt (selbst), daß er Euphorbos gewesen ist. GA 143 17-4-1912

Tot dusver de aanzet tot een mogelijke discussie. Wat is aannemelijk en wat onaanvaardbaar en welke mogelijke argumenten zijn er voor en tegen?

Op een engelstalige website kwam ik dit tegen. Waar Rittelmeyer dacht dat Steiner misschien ooit Pythagoras was,maar bij navraag tot een andere conclusie kwam:

"If I now tell of the effect which these new spiritual teachings had in my whole life of soul, it is chiefly for the reason that an actual realisation of certain spiritual laws dawned within me myself. Sources of error became clear. The narration may, therefore, be the means of helping others in their turn. During those years I once dreamt that I asked Dr. Steiner: "Who were you in your previous incarnations?" He answered: "Pythagoras and Menander." When I woke up, the experience remained vividly with me. I asked myself if there could be any truth in it. Pythagoras - yes, that might be a possibility, although up to that moment the idea had never consciously occurred to me. But Menander - who was he? I looked in the encyclopædia and found two Menanders, one a poet and writer of comedies and the other a rhetorician. But they both lived so near to the time of Pythagoras that it was not easy to reconcile the suggestion with other anthroposophical views on the subject. Was it perhaps King Milinda who had the remarkable discourse with Buddha? - A few weeks later I was able to speak to Dr. Steiner and I told him about the dream experience. He first asked when it had happened and I told him almost exactly. "It has nothing to do with my incarnations," he said. "But that night I was deeply occupied with the study of Pythagoras and Menander, not only in a scientific sense." "Which Menander was it?" I asked, curious as to whether Dr. Steiner knew of the two of whose existence I had only learnt from the encyclopædia. "It was the rhetorician. I was working at a problem connected with speech, and tried to get into contact with him." Incidents like this give food for thought in many directions. To me the main significance was that I saw clearly how easily errors creep into spiritual experiences of this kind. For on the face of it, the actual spiritual impression was: Steiner, Pythagoras, Menander. But immediately the question about earlier incarnations cropped up. This came from a half-unconscious curiosity-complex within me. And yet it was through this complex that the experience became strong enough to be reflected by the consciousness. When I was thinking about the experience afterwards I could clearly distinguish the different spiritual character of the two regions - that of interest mixed with curiosity and that of objective fact. And so I had the first basic standards for discriminating between true and false spiritual experiences. It was borne in upon me how right Dr. Steiner was when he indicated. that nobody can receive reliable impressions from the world of spirit who has not passed the "Guardian of the Threshold," and has not learnt so completely to scrutinise his whole inner life that he can recognise the elements shooting in from the personal side of his being. Fundamentally speaking, the two "Guardians of the Threshold" - figures which seem so extraordinary to many people - are simply presentations, but at a very high spiritual level, of the Christian experiences of "Repentance" and "Faith"."
( -- Friedrich Rittelmeyer: "Rudolf Steiner Enters My Life")
http://uncletaz.com/rittelmeyer/rittel02.html
als ik hiervan een duitse of nederlanse vertaling kan bemachtigen , zet ik hem hier neer.


terug naar inhoudsopgave

3 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Zeker bij dit soort kwesties, reïncarnatielijn en ontwikkelingsgraad van Steiner (en andere antroposofen), stel ik me zeer voorzichtig op en slik ik geen dingen voor zoete koek. Dank je voor het overzicht, het brede scala dat je in dezen aan bod laat komen in dit interessante blogartikel, Kees.

cheese curve zei

Aanvulling onderaan het artikel 30-5-2013, de droom van Rittelmeyer.

cheese curve zei

link toegevoegd. Brief die Valentin Tomberg schreef aan het eind van zijn leven en een inzicht geeft hoe hij Steiner en de antroposofie beoordeeld.

9-3-1970

http://antropocalypsearchief.blogspot.nl/2014/06/valentin-tomberg-9-3-1970-beziehung-zum.html