zaterdag 6 oktober 2012

Beinsa Douno (Peter Deunov) a bodhisattva?


Beinsa Douno (Peter Deunov).


In een ander artikel is aandacht besteed aan een spiritueel leraar genaamd Beinsa Douno (hetwelk in het Sanskrit zou betekenen : de brenger van het goede door het woord).
De echte naam is Peter Deunov of Dunow of ook wel Petar Danov. In het andere artikel kwam ter sprake dat deze man over Steiner gezegd zou hebben (via een leerling Boyan Boev) dat Steiner in een vorige incarnatie Pythagoras geweest zou zijn.
Dat roept natuurlijk vragen op bij een ieder die zich wel eens gedachten gemaakt heeft bij de individualiteit van Rudolf Steiner. 
Gezien de informatie die er tegenwoordig over Peter Deunov beschikbaar is, zou het te makkelijk zijn om hem in het rijtje van spirituele profiteurs en bedriegers te plaatsen. 
Als je voordrachten van hem leest, blijkt het nivo daarvan diep spiritueel christelijk te zijn. Bovendien is er een opmerkelijk grote overeenkomst met de antroposofie waar het gaat over einde kali yuga, de komst van een 6e na-atlantische tijdperk, de wederkomst van Christus , reïncarnatie  engelensferen en nog vele andere dingen. Het ligt voor de hand om op grond daarvan deze Deunov ook een christelijke geïnitieerde te noemen. In het licht daarvan is het zeker de moeite waard om de voorspellingen van deze man te bezien, die  een komende zesde periode als thema hebben, maar mogelijk ook eerder te situeren zijn.

Wikipedia zegt in een wel heel korte tekst het volgende over deze man:

Peter Deunov (11 juli 1864 - 27 december 1944) was een Bulgaars mysticus en spirituele leraar. Hij richtte de school op van het Esoterisch Christendom. Hij had contacten met Rudolf Steiner en Jiddu Krishnamurti. Hij stond nogal weigerachtig tegenover de theosofie en de Agni Yogabeweging.
Hij was vooral actief in het Rilagebergte, waar hij een spiritueel centrum had. De beweging die uit zijn leer is ontstaan, is tegenwoordig gekend als de Universele WitteBroederschap. Zijn leer bestond vooral uit het leiden van een rein leven, zowel qua voeding als levensstijl. Voor de gezondheid van ziel en lichaam maakte hij gebruik van de door hem ontwikkelde paneuritmie, een bewegingsleer, die nog steeds in grote groepen wordt beoefend, onder muzikale begeleiding.

Een andere bron (van een leerling genaamd Omraam Aivanhov) omschrift het aldus : 

PETER DEUNOV, de Grondlegger

De Universele Witte Broederschap als spirituele beweging werd in 1900 gesticht door de Bulgaar Peter Deunov (1864-1944), zoon van een priester uit de orthodoxe Kerk. Hij studeerde zeven jaar medicijnen en theologie in Amerika. In 1895 keerde hij terug naar Bulgarije en was werkzaam als onderwijzer. Ook bracht hij in die tijd regelmatig langere perioden door in de bergen. In de jaren 1889 – 1890 leefde hij teruggetrokken bij zijn vader in Novi Pazar en verkeerde in een voortdurende verbinding met de Spirituele Wereld en de Geest als voorbereiding op ‘Het begin van God’s Missie’, zoals hij het zelf noemde. Zijn eerste openbare lezing gaf hij in 1900 in Novi Pazar.
Geleidelijk groeide de Universele Witte Broederschap in Bulgarije. Bij zijn heengaan in 1944 bestond deze broederschap uit ongeveer 40.000 volgelingen en deze beweging groeit nog steeds verder uit. Peter Deunov was naast spiritueel leidsman (en arts) ook musicus. Hij componeerde vele mystieke liederen. Hij ontwikkelde ook de ‘Paneuritmie’, een sacrale dans, waarin de geestelijke ontwikkeling van de mens tot uitdrukking werd gebracht d.m.v. een serie bewegingen op verschillende melodieën. De liederen en de Paneuritmie maken ook nu nog deel uit van de bijeenkomsten van de beweging.


Peter Deunov vertegenwoordigde de derde grote spirituele impuls in Bulgarije, voorafgegaan door Orfeus (wat leidde tot het Pythagorisme en het Platonisme) en de Bogomilen (letterlijke betekenis: ‘God welgevallig’) uit de 10e eeuw. Deze drie impulsen zijn historische manifestaties van de Grote Universele Witte Broederschap die gebaseerd zijn op de principes van Goddelijke Liefde, Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Waarheid.

Peter Deunov was heel duidelijk over het feit dat hij uit dezelfde bron sprak als de Christus en dat spirituele meesters een manifestatie waren van het Goddelijke om mensen te helpen om zich (weer) met God te verbinden:

"… Wij prediken de Christus van Liefde, die ieder hart steunt en vervult; wij prediken de Christus van Wijsheid, die ieder verstand verlicht; wij prediken de Christus van Waarheid, die de wereld bevrijdt en verheft.

Christus vertegenwoordigt een collectieve geest. Hij bestond als een entiteit, maar is ook een collectieve geest. Hij is de belichaming van alle zonen van God waarvan het hart en de ziel leven en liefde uitstralen. Christus kondigde de komst van een cultuur aan zonder kruisiging, een cultuur van opstanding.

Ik spreek over de levende Christus, de Christus die het leven draagt, de Christus die de levende wetenschap en het licht draagt, de Christus die de waarheid en de vrijheid draagt, de Christus die alle methoden draagt om een wijs leven te leiden. Hij is de sublieme Christus die aan het hoofd staat van de sublieme Universele Broederschap…"

                                                                                                         Peter Deunov
 


In wikipedia staat een langer artikel over Deunov.
Daaruit licht ik slechts een enkele passage:

Contemporary survey of the work of Master Beinsa DounoOriginally (during the first half of the 20th century) Master Beinsa Douno was identified by his disciples and followers as one of then Great Masters of the Lodge of the Great Universal Brotherhood. In the 1940s Vlad Pashov, Georgi Radev, Boyan Boev and Methodi Constantinov were the first to argue in their scientific works the central cosmogonic and gnoseological significance of the concept of the Great Universal Brotherhood, they analysed in detail its macro- and micro-cosmic structure as given by Master Beinsa Douno (advanced human souls and nine hierarchies of super-sensitive beings under the supreme command of Christ) and defined the conscious relation with it as a main cognitive objective in the spiritual practice of disciples. Some Bulgarian publications from 1990s define him as Universal Master, without linking him with any of the existing philosophic, religious or doctrines so far. The prevailing opinion is that his mission was to renovate Christianity in relation with forthcoming Slavonic cultural epoch and the future Sixth race.From 1999 onwards certain informal philosophical circles in Bulgaria and the Netherlands, taking recourse to some biographical data about the life of Peter Deunov and to spiritual-scientific theses of the anthroposophic teaching of Rudolf Steiner, identified Master Beinsa Douno as manifestation of the Bodhisattva Maitreya in the 20th century (for more information download this e-book file "The Teaching about the Lodge of Bodhisatva and the Issue of the 20th century Bodhisatva - An attempted contemporary reading, new ideas"). From this point of view they regard his teaching as the supreme emanation of Christianity, and the methods of his school - as experiencing practices of the so-called etheric coming of Christ in astral level. These interpretations are argued against by some leading representatives of the Anthroposophic School in Dornach (Switzerland) and although Bodhisattva Maitreya is a central object of research in Anthroposophy, they have not stated any alternative points of view so far concerning the spiritual, historic and personal identification of the Bodhisattva Maitreya in the 20th century.On the other hand, the School of Christianity in Dornach is examining certain attempts at personification of the Bodhisattva Maitreya (Jiddu Krishnamurti, Valentine Tomberg, Omraam Mihail Ivannovi etc.) as illegitimate attempts to replace his true mission as a messenger of the etheric coming of Christ in an astral plan. The spiritual scientific dialogue between these two European traditions may be interpreted not only as a token of synthesis, but also as a total human union in Christ.

Hier wordt dus gesteld dat leerlingen van Deunov hun leraar aanzien voor de bodhisattva van de 20e eeuw en dat wel zoals Rudolf Steiner deze beschreven zou hebben.

Er blijkt ook nog een hele website te bestaan waar deze leerlingen verantwoording afleggen van het boven geopperde idee. Om een goed idee te krijgen is het raadzaam om alle artikelen op die website te lezen van begin tot eind.
De inhoud ervan is ook in een engelstalig boekje verschenen, maar op de website worden continu aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd.
Harrie Salman (een Nederlander) heeft hierover in 2007 voor het tijdschrift Lazarus een duitstalig artikel met enige kritische kanttekeningen geschreven.

Op die betreffende website wordt er ook over gesproken, dat destijds toen de affaire om Krishnamurti speelde Deunov via een brief contact met Krishnamurti gezocht zou hebben om hem af te raden de rol die hem toebedeeld werd door de theosofen ook aan te nemen. Dit gegeven komen we ook tegen in het bericht over Daskalos. Ze schrijven:

Master Beinsa Douno (Peter Deunov) sent a letter to Krishnamurti by a personal courier (Magdalena Popova)45. Soon after this Krishnamurti publicly denied the alleged assignment given to him, namely to be the New World Master. By itself the willingness of Annie Besant and Charles Leadbeater to select a body for the coming World Master is a violation against the Spiritual World. Bodhisattva Maitreya, guided by Christ, chooses personally where and in whom he will appear in 20th century. Human beings who say that Bodhisattva Maitreya will appear exactly at that place and particularly in that person because we saw and chose him are obviously tempted by clairvoyant pride and do not understand the principles of the Freedom and the Occult Hygiene operating in the contemporary circumstances.

It is only natural to put the question what was the attitude of the Master Peter Deunov to the Theosophic Society. In the same memoirs the following situation is described, how the theosophic representatives in Bulgaria see that Peter Deunov, well known in the entire society for his esoteric activity, is ready to become a theosophic worker and member. They invited him personally to join the Theosophic Society and promised an even wider popularity in Bulgaria and in the world. The Master Peter Deunov listened to them carefully and gave them a flat refusal, which shows once again the serious ideological differences between the Teaching of the Universal White Brotherhood and Theosophy, then led by Annie Besant and Charles Leadbeater. The above described events, nevertheless stated in memoirs, can be considered as one more piece of indirect evidence to our thesis. Actually only two physically manifested spiritual leaders work against the popular delusion in the theosophic circles expressed in the announcement of Krishnamurti as the reincarnated Christ and Maitreya, and these are Rudolf Steiner and Beinsa Douno. The Master Peter Deunov is absolutely clear and firm on the issue about the anticipated physical appearance of Christ by these circles. Together with this he liquidated also the wrong attitude of certain of his followers to him in the following mystic words:

Verder schrijven ze ook dat Krishnamurti het volgende in een toespraak te Ommen gezegd zou hebben:

The trend to identify Christ with Maitreya is evident among the Theosophic circles and we have already commented this issue. As it was already mentioned the Master Beinsa Douno works specifically towards correcting the delusion of the Theosophic society concerning the appearance of the World Master through Krishnamurti. The Master Peter Deunov sent a special messenger who immediately before the moment of the organized announcement of Krishnamurti as World Master, handed him his letter. Enlightening is the case described in the memoirs of Atanas Dimitrov, a follower of the Master Peter Deunov, who participated in the Youth class of the Esoteric School, and also a regular member of the Bulgarian Theosophic Society, who attended the annual Theosophic meeting in the castle of Erde, the Netherlands in 1929. Before the Congress, he became a friend of Krishnamurti and often told him of the Master Peter Deunov, of his powerful Word and activity of the Spiritual School in Sofia. At the Congress Krishnamurti denied to be the World Master and Christ in the following words: It is not me, who is the World Master, it is not me who is Christ, and Sophronii Nikov, the Head of the Bulgarian Theosophic Society, who also attended the Congress, remembers Krishnamurti also saying The World Master is in Bulgaria.89 

Jiddu Krishnamurti, leader of Theosophic movement refused to be declared Maitreya and Christ and told the participants of a World Theosophic Congress in the Netherlands that the World Master was in Bulgaria.

Nu intrigeerde het mij dat Krishnamurti in een openbare toespraak om juist alle autoriteit van zich af te schudden tegelijkertijd zou mededelen dat die autoriteit elders (in Bulgarije) er wel zou zijn. Een zoektocht naar de oorspronkelijke tekst van de toespraak te Ommen geeft echter aan dat dat zeker niet het geval was.Zodat de claim van de leerlingen van Deunov wat dat betreft niet opgaat.

Er ligt een verzoek bij theosofen (en ook Krishnamurti archief) of het mogelijk is dat deze brief van Deunov aan Krishnamurti nog bestaat en zo ja, of de inhoud daarvan aan de openbaarheid prijsgegeven mag worden.
Mocht dat het geval zijn, zal er hier melding van gemaakt worden.

Er valt over dit thema nog veel meer te zeggen, maar tot zover nu (6-10-2012)
Kan nog vermeld worden dat er diverse leerlingen zijn ,die zich beroepen op peter Deunov.
Michael Aivanhov ook wel Omraam genoemd, ook hier.

1 opmerking:

Robert J. Kelder zei

Website link werkt niet. School of Christianity in Dornach? Wie of wat is of was dat, Sergej Prokofieff? Bedoel je zijn hysterisch Tomberg debunking, die door de feiten weerlegd wordt.