woensdag 17 oktober 2012

links naar andere websites

adressen op het virtuele world wide web (www)

http://www.alertgroepen.nl/

wie zijn wij?
Wij zijn een groep mensen die zich ernstige zorgen maken over misstanden in de wereld en alle gevolgen van dien. We willen niet machteloos toekijken, we willen onderzoeken of we iets kunnen bijdragen om de wereldsituatie te veranderen.

gids in antroposofisch Nederland en België

http://www.event-studies.org/

…is what makes everything into event; it makes everything new
website van Yeshayahu Ben Aharon de auteur van diverse boeken die in deze website gerefereerd worden

Op deze website is informatie te vinden over waarnemen, fenomenologie en mens en dier vanuit een antroposofisch gezichtpunt. Na circa 20 jaar les te hebben gegeven op de biologisch-dynamische land- en tuinbouw opleiding Warmonderhof in Dronten leek het goed om hetgeen ik in de loop van die jaren had opgeschreven te bundelen op een website, zodat meer mensen dan alleen de studenten van die opleiding er kennis van kunnen nemen. Het gaat om lesstof die ik in wisselwerking met de studenten heb gemaakt.
Tom van Gelder+


Renee Zeylmans
sterven-rouwen-troosten
Op deze website vindt u informatie over haar gesprekspraktijk en de door haar geschreven boeken
Daarnaast het citaat van de dag en een verzameling spreuken en meditaties (Rudolf Steiner)
het citaat van de dag is ook op onderstaande website te vinden:
http://www.antrovista.com/index.php?pg=verdieping


http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/about/

Website van Joost Alfrik een gepensioneerde vrijeschoolleerkracht. Hij brengt aspecten van Steiners pedagogie voor het voetlicht en verdedigt deze tegen mensen die dit onderwijs in diskrediet willen brengen.


http://threeman.org/?page_id=1257 also www.monju32.webspace.virginmedia.com.

Website van Terry Boardman met interessante artikelen betreffende wereldproblemen (english)


http://home.unet.nl/walembryo/zpinleid.htm

Deze site wil een visie op het voorgeboortelijk bestaan van de mens geven. Deze steunt enerzijds op de wetenschappelijke gegevens die over het menselijk embryo bekend zijn, anderzijds zal het embryo beschouwd en beschreven worden als méér dan 'een kwestie van genen, cellen, weefsels en hormonen'.

De gangbare materialistisch georiënteerde embryologie beschrijft het embryo meestal meer in laatstgenoemde termen en vaak worden op basis van die visie in het debat over wat wel en niet geoorloofd is om met embryo's te doen (denk aan klonen e.d.), ethische en morele standpunten ingenomen.

De visie die hier gebracht wordt, probeert enig tegengas te geven aan de overheersende meestal eenzijdig natuurwetenschappelijke visie op het menselijk bestaan in het algemeen en op ons embryonale bestaan in het bijzonder

www.utz.nl

groot assortiment 2e hands en antiquarische boeken, ook op antropopsofisch gebied
http://www.utz.nl/shop/Antroposofie-c-442.html


terug naar inhoudsopgave


Geen opmerkingen: